Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

ROZVOJ PŘEDČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI U DĚTÍ V MŠ - 8 hodin

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:   14019

AKREDITACE MŠMT:   č.j. MSMT- 14977/2018-1-488

URČENO:
Pro ředitelky a učitelky MŠ, pro učitele přípravných tříd ZŠ, vhodné pro učitele 1. tříd ZŠ. 

VZDĚLÁVACÍ CÍL:

Cílem je seznámit účastníky s metodami, které nenásilně rozvíjejí všechny individuální schopnosti a dovednosti dítěte. Pomocí umělecky hodnotné beletrie a její vhodné interpretace se děti předškolního věku, ač tříletého nebo šestiletého, učí samostatnému jednání, vhodné komunikaci a kladným emotivním projevům. Mnohé náměty se soustřeďují na psychiku dítěte, jeho myšlení, fantazii, sebepojetí a volní vlastnosti. Předpokladem vhodného rozvíjení čtenářství je nabídka umělecky kvalitních knih, které zajišťují rozvíjení osobnostního profilu dítěte, podporují jeho sociálního cítění. Vhodnou interpretací se procvičují zejména základní kognitivní procesy, jež se v předškolním dětství vyvíjejí velmi intenzivně.

Kvalitní umělecké dílo povzbudí v dětském posluchači jeho emoce a zajišťuje estetický zážitek, který se projevuje citlivým vnímáním čteného a změnou činů a postojů. Důležitým faktorem pro rozvoj osobnosti dítěte je vhodný výběr poezie a prózy pro děti předškolního věku a mladšího školního věku.

 

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

1.část

 • Rozvoj psychologických faktorů (intelektuálních dovedností, vědomostí, schopností a návyků)
 • Metody rozvíjející: - úmyslnou pozornost, - uvažování v celostních pojmech atd.;
 • - fantazijní představivost,
 • - paměť slovně logickou,
 • Slovní zásoba a její aktivní užívání.
 • Podporu smyslového vnímání, činnostní učení.
 • Práce s etickými normami apod.

2.část

 • Hry zaměřené na respekt k pravidlům a vlastním zákonům.
 • Seznámení se s texty lidové slovesnosti (jejími různorodými žánry).
 • Nonverbální komunikace, mimické dorozumívání, napodobování zvuků atd.
 • Uplatnění prvků dramatické výchovy.
 • Vyvozování závěrů, fixování znalostí a informací.
 • Emocionální uchopení textu - vhodná interpretace, prožívání atd.
 • Upozornění na kritéria při výběru textů z prózy a poezie pro děti předškolního a mladšího školního věku.
 • Seznam oceněných a nominovaných knih pro děti.

Tento vzdělávací program je vhodný pro tzv. „Šablony II“, aktivita  2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - a) čtenářská pregramotnost v rozsahu 8 hodin.

 

LEKTOR:

Mgr. Blanka Rozehnalová, Ph.D. - známá a zkušená lektorka, autorka didaktických
materiálů pro literární výchovu

TERMÍN a ČAS:

 1. část - úterý 14. května 2019, 12:00 - 16:00 h (prezence 11:30 - 12:00 h)
 2. část - úterý 21. května 2019, 9.30 - 13:00 h
MÍSTO: 

Vsetín, Střední průmyslová škola strojnická, Pod Strání 1776

CENA:  

900,- Kč (cena za celý kurz, včetně doprovodného materiálů a drobného občerstvení), nejsme
 plátci DPH

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: pátek 7. května 2019 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

 

Obsazenost:Volná místa

„Kdo se vzdělává jen tělesně, stává se příliš hrubým; kdo se omezuje na muzické vzdělání, stává se změkčilejším, než je mu prospěšno.“

Platón