Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

ROZVOJ PŘEDČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI U DĚTÍ V MŠ - 4 hodiny

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:   13919

AKREDITACE MŠMT:   č.j. MSMT- 14977/2018-1-488

URČENO:
Pro ředitelky a učitelky MŠ, pro učitele přípravných tříd ZŠ, vhodné pro učitele 1. tříd ZŠ. 

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Cílem 4 hodinového projektu je zajistit samostatnou pracovní činnost a tvořivé aktivity dětí pomocí pozitivní motivace a nápodoby jednání pedagoga v literární výchově. Vhodnou interpretací umělecky kvalitních ukázek prózy a poezie se procvičují zejména základní poznávací procesy, které se v předškolním věku velmi intenzivně vyvíjejí.

 

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

 • Rozvoj psychologických faktorů (intelektuálních dovedností, vědomostí, schopností a návyků)
 • Metody rozvíjející: - úmyslnou pozornost, - uvažování v celostních pojmech atd.;
 • - fantazijní představivost,
 • - paměť slovně logickou,
 • Slovní zásoba a její aktivní užívání.
 • Podporu smyslového vnímání, činnostní učení.
 • Práce s etickými normami apod
 • LEKTOR:

  Mgr. Blanka Rozehnalová, Ph.D. - známá a zkušená lektorka, autorka didaktických
  materiálů pro literární výchovu

  TERMÍN:

  ČAS:

  úterý 14. května 2019

  12:00 - 16:00 h (prezence 11:30 - 12:00 h)

  MÍSTO: 

  Vsetín, Střední průmyslová škola strojnická, Pod Strání 1776

  CENA:  

  600,- Kč (včetně doprovodného materiálu a drobného občerstvení), nejsme plátci DPH

  UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: pátek 7. května 2019 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

Obsazenost:Volná místa

„Úspěch je špatný učitel. Kvůli němu si chytří lidé myslí, že nemohou prohrát.“

William H. Gates