Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

ROZVOJ GRAFOMOTORICKÝCH DOVEDNOSTÍ, ODSTRAŇOVÁNÍ GRAFOMOTORICKÝCH OBTÍŽÍ

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:   13819

AKREDITACE MŠMT:   č.j. MSMT- 25417/2016-1-678

                                                                 

URČENO
Učitelům MŠ, učitelům přípravných tříd, speciálním pedagogům a dalším zájemcům o tuto problematiku.

 

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Seminář je zaměřen na rozšíření kompetencí pedagogů v oblasti pedagogické diagnostiky dětí předškolního věku – zvolení vhodného postupu vzhledem k vývojové úrovni dítěte v dané sledované oblasti. Cílem je poskytnout účastníkům konkrétní metodické postupy v oblasti grafomotorické a vizuomotorické, jejichž základy jsou velmi důležité pro úspěšný start do 1. třídy ZŠ a jsou také výstupními standardy pro MŠ v rozvoji předškolního dítěte.

Účastníci se seznámí s principy prevence grafomotorických a vizuomotorických obtíží v předškolním věku, bude objasněna problematika metodického vedení, upevňování správných návyků z oblasti grafomotoriky a vizuomotoriky včetně praktických ukázek rozvoje hrubé a jemné motoriky.

 

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

 • Rozvoj hrubé motoriky - koordinace, zpřesnění, harmonizace pohybů.
 • Rozvoj jemné motoriky - cvičení jemné motoriky, koordinace pravá-levá ruka.
 • Vizuomotorika - koordinace oko-ruka
 • Ambidextrie.
 • LATERALITA - souhlasná, zkřížená.
 • Otázka leváků.
 • Cvičení vizuomotorické koordinace.
 • Prezentace vývojového hlediska vzhledem k nácviku jednotlivých grafomotorických prvkůOdstraňování grafomotorických obtíží.
 • Metodika grafomotorických cvičení - metoda obtahování.
 • Prezentace metodických materiálů, pomůcek vhodných pro edukaci v oblasti rozvoje grafomotorických a vizuomorických schopností a dovedností
 • Diskuse, výměna zkušeností.
LEKTOR:

Mgr. Lenka Bínová - oblíbená a zkušená lektorka, odborník na danou problematiku

TERMÍN a ČAS:

čtvrtek 2. května 2019

9.00 - 13:30 h (prezence 8:30 - 9:00 h)

 

MÍSTO: 

Zlín, Střední průmyslová škola, tř. Tomáše Bati 4187

CENA:  

780,- Kč (včetně drobného občerstvení) nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: čtvrtek 24. dubna 2019 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

POZOR !!!!!

Zájemci z MŠ a ZŠ ORP Valašské Meziříčí mohou uplatnit 50% slevu z ceny (50 % hrazeno z MAP). V přihlášce nutno uvést do "Poznámky pro pořadatele"!!!

Obsazenost:Volná místa

„Úspěch je špatný učitel. Kvůli němu si chytří lidé myslí, že nemohou prohrát.“

William H. Gates