Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

ROLE PEDAGOGA MŠ A PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD V PŘÍMÉ PRÁCI S DÍTĚTEM S ODLOŽENOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKOU ANEB, JAK NEJLÉPE PŘIPRAVIT TAKOVÉ DÍTĚ NA VSTUP DO ZŠ - WEBINÁŘ

IDENTIFIKAČNÍ KÓD: 16021

AKREDITOVÁNO MŠMT:  č. j. MSMT-16117/2019-2-544

FORMA: ON-LINE 

 

URČENO: 
Učitelům MŠ, učitelům přípravných tříd ZŠ, asistentům pedagoga.

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Hlavním cílem je pomoci účastníkům lépe se orientovat v problematice odložené školní docházky.Účastníci se seznámí se základními principy pedagogické diagnostiky.  Naučí se, jak získané informace interpretovat a využívat v rámci výchovně vzdělávacího procesu. Seznámí se s metodami nácviku a upevňování
správných návyků z oblasti grafomotoriky, sociálních dovedností, smyslového vnímání, koncentrace pozornosti apod. Dalším cílem je poskytnout účastníkům
konkrétní metodické postupy v percepčně-motorických oblastech,jejichž základy jsou velmi důležité pro úspěšný start do 1. třídy ZŠ, a jež jsou výstupními standardy pro MŠ v rozvoji předškolního dítěte s odloženou školní docházkou.

 

O B S A H O V Á   N Á P L Ň :

  • V celém prakticky zaměřeném vzdělávacím programu budou účastníkům prezentovány jednotlivé metodické postupy v oblasti rozvoje percepčně – motorických schopností a dovedností u dětí s odloženou školní docházkou. Důraz bude kladen zejména na vývojové hledisko jednotlivých percepčně-motorických funkcí. 
  • Metodika přístupu k dítěti s odloženou školní docházkou v rámci nácviku a upevňování správných návyků sociálních dovedností
  • Plánování, realizace a vyhodnocování grafomotorických a logopedických cvičení, takovým způsobem, aby byly nástrojem prevence a úspěšného zahájení povinné školní docházky po realizaci odkladu školní docházky
  • Role pedagoga v rámci aktivního zapojení dítěte při respektování jeho osobnostních dispozic, s ohledem na jeho sociální status, životní a kulturní podmínky
  • Modelové situace, role zákonných zástupců při realizaci OŠD u jejich dítěte a spolupráce pedagoga či pedagogů s poradenským zařízením
  • Sestavení plánu osobního rozvoje, popřípadě plánu pedagogické podpory u dítěte s odloženou školní docházkou
  • Diskuze, výměna zkušeností, odpovědi na dotazy

Tento vzdělávací program je vhodný pro tzv. „Šablony II“, aktivita 2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - e) inkluze v rozsahu 8 hodin.
Tento vzdělávací program je vhodný pro tzv. „Šablony II“, aktivita 2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - d) osobnostně sociální rozvoj v rozsahu 8 hodin.

LEKTOR:

Mgr. Lenka Bínová - oblíbená a zkušená lektorka, speciální pedagog, odborník na danou problematiku           

TERMÍN

středa 27. října 2021

ČAS:

8:00 - 15:30 hod (bloky po 90 minutách s 30 minutovými přestávkami mezi bloky)
                     7:30 - 8:00 hod ..... doba pro ověření a navázání spojení                   

CENA:  

1350,- Kč (vč. doprovodného materiálu)
nejsme plátci DPH 

platba POUZE bezhotovostní, a to nejpozději 3 dny před konáním akce viz. Smluvní podmínky!!
v případě neuhrazení platby nebude účastníkovi zaslán odkaz k připojení na webinář!!     

NUTNÉ TECHNICKÉ VYBAVENÍ ÚČASTNÍKA:

kvalitní připojení k internetu, možnost přenosu zvuku (sluchátka nebo reproduktory, mikrofon)

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

čtvrtek 21. října 2021 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

 

Nejpozději den před konáním webináře obdrží přihlášení zájemci (na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce) odkaz pro daný přenos a veškeré potřebné informace včetně návodu pro přihlášení.
V případě potřeby je možné s organizátory navázat individuální zkušební přenos pro ověření kvality a technických požadavků.

Obsazenost:Volná místa

„Pamatuj si, že dokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě mír.“

Jan Masaryk