Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ MEZD ZA ROK 2018 A ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI V ROCE 2019

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:   11419   

URČENO: 
Mzdovým účetním, finančním účetním, ekonomům a ostatním odborníkům všech typů zaměstnavatelských subjektů, kteří se zabývají mzdovou problematikou a chtějí v této oblasti získat nové informace v souvislosti s legislativními změnami.

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Hlavním cílem tohoto semináře je seznámit účastníky s problematickými oblastmi při zdanění příjmů ze závislé činnosti, připravit na roční zúčtování záloh daň ze závislé činnosti za zdaňovací období roku 2018. Dále upozornit na změny ve zdaňování ostatních příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, ke kterým dojde v roce 2019. Dotazy zaslané předem spolu s přihláškou budou zodpovězeny přednostně. 

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

  • Podmínky pro provedení ročního zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2018

- žádost o provedení ročního zúčtování, kdy je zaměstnanec oprávněn požádat o provedení ročního zúčtování,co musí doložit,
- náležitosti žádosti o provedení ročního zúčtování, forma, lhůta pro podání žádosti, dodatečný podpis apod.,
- kdy vzniká zaměstnanci povinnost podat daňové přiznání, nepodepsané prohlášení k dani

  • Výpočet ročního zúčtování - výpočet celoročního základu daně,

- povinnosti mzdové účetní v souvislosti s ročním zúčtováním,
- výpočet celoročního základu daně,
- odpočet nezdanitelných částek a dalších slev na dani,
- daňové zvýhodnění na děti - formou slevy na dani, ročního daňového bonusu, podmínky pro vyplacení ročního daňového bonusu,
- úskalí daňových bonusů - měsíční, roční.

  • Povinnosti plátce daně

- lhůta pro výpočet ročního zúčtování, vyplacení přeplatku na dani, doplatku na ročním daňovém bonusu,
- vedení mzdových listů, uvedení údajů o výpočtu daně a provedeném ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění,
- vystavování potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňového zvýhodnění,  potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě DoPP
- povinnost podání vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti včetně příloh a vyúčtování daně vybírané srážkou zvláštní sazbou
- vyúčtování zálohové a srážkové daně za rok 2018 - praktická ukázka,
- zdaňování příjmů srážkovou daní v roce 2018 a jejich zahrnutí do RZD, příp. DAP,
- záloha na daň a zvláštní sazba daně, rozdíly a praktické využití,
- zdaňování příjmů srážkovou daní v roce 2018 a jejich zahrnutí do RZD, příp. DAP,
- provedení ročního zúčtování u poplatníka daňového nerezidenta v ČR

 

  • Informace o platných tiskopisech pro plátce daně.
  • Informace o aktuálních změnách ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti účinných od 1.1.2019
  • Diskuze, odpovědi na dotazy.
LEKTOR:

Bc. Elen Vontorková - odborník na danou problematiku

TERMÍN:

ČAS:

pátek 8. února 2019

9:00 - 13:30 hod (prezence 8:30 - 9:00 hod)

MÍSTO: 

Valašské Klobouky, Kulturní dům KLOBUČAN, Masarykovo náměstí 942

CENA:  

1190,- Kč (vč. doprovodných materiálů a drobného občerstvení), nejsme plátci DPH

v případě bezhotovostní platby na účet pořadatele, prosíme o zaslání zálohové platby až po 1.1.2019!!

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

pondělí 4. února 2019 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

Obsazenost:Volná místa

„Vzdělání není pouhým nashromážděním jednotlivých vědomostí, jako není těstem mouka, voda, sůl, kvasnice atd. dohromady naházené.“

Tomáš Garrigue Masaryk