Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ MEZD ZA ROK 2018 A ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI V ROCE 2019

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:   10919

                                                                                                           

URČENO:
Mzdovým účetním, finančním účetním, ekonomům a ostatním odborníkům všech typů zaměstnavatelských subjektů, kteří se zabývají mzdovou problematikou a chtějí v této oblasti získat nové informace v souvislosti s legislativními změnami.

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Hlavním cílem tohoto semináře je seznámit účastníky s problematickými oblastmi při zdanění příjmů ze závislé činnosti, připravit na roční zúčtování záloh daň ze závislé činnosti za zdaňovací období roku 2018. Dále upozornit na změny ve zdaňování ostatních příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, ke kterým dojde v roce 2019.

Dotazy zaslané předem spolu s přihláškou budou zodpovězeny přednostně.

 

 OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

 • Podmínky pro provedení ročního zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2018- náležitosti žádosti o provedení ročního zúčtování, forma, lhůta pro podání žádosti,- provedení ročního zúčtování u poplatníka daňového nerezidenta v ČR,
   • - povinnosti plátce daně při ročním zúčtování.
   • - kdy vzniká zaměstnanci povinnost podat daňové přiznání,
   • - žádost o provedení ročního zúčtování,
 • Výpočet ročního zúčtování - podmínky pro uplatnění nezdanitelné části základu daně, jakými doklady prokazuje poplatník nárok u plátce - podmínky pro odečet příspěvku zaplaceného zaměstnancem na penzijní připojištění se státním příspěvkem, - uplatnění částky pojistného zaplaceného na soukromé životní pojištění,- další odečty a výpočet daně,- podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění při výpočtu ročního zúčtování,- prokázání nároku na slevu na invaliditu, na slevy na držitele průkazu ZTP/P, na slevu na studenta,
   • - podmínky pro uplatnění slevy za umístění dítěte
   • - podmínky pro výplatu ročního daňového bonusu,
   • - podmínky pro výpočet slev a daňového zvýhodnění,
   • - podmínky pro odečet úroků zaplacených poplatníkem z úvěrů použitých na bytové potřeby,doplňkové penzijní   spoření,daně,
   • - výpočet základu daně,
 • Informace o nových tiskopisech
 • Informace o aktuálních změnách ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti účinných od 1.1.2019
 • Diskuze, odpovědi na dotazy.

 

LEKTOR:

Ing. Miluše Procházková - odborník na danou problematiku

TERMÍN:

ČAS:

pondělí 11. března  (přeloženo z 12. února 2019)

9:00 - 13:30 hod (prezence 8:30 - 9:00 hod)

MÍSTO: 

Valašské Meziříčí, objekt firmy PONAST spol. s r.o., Na Potůčkách 163
(směr Rožnov p. Radhoštěm, vedle supermarketu Lidl)

CENA:  

1070,- Kč (vč. doprovodných materiálů a drobného občerstvení), nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

středa 6. února 2019 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

Obsazenost:Volná místa

„Kdo se vzdělává jen tělesně, stává se příliš hrubým; kdo se omezuje na muzické vzdělání, stává se změkčilejším, než je mu prospěšno.“

Platón