Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI ZA ROK 2021, DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI V ROCE 2021-2022

IDENTIFIKAČNÍ KÓD: 10722

FORMA:                        ON-LINE

 

URČENO:
Mzdovým účetním, finančním účetním, ekonomům a ostatním odborníkům všech typů zaměstnavatelských subjektů, kteří se zabývají mzdovou problematikou a chtějí v této oblasti získat nové informace v souvislosti s legislativními změnami. 

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Hlavním cílem tohoto semináře je seznámit účastníky s problematickými oblastmi při zdanění příjmů ze závislé činnosti, připravit na roční zúčtování záloh daň ze závislé činnosti za zdaňovací období roku 2021. Dále upozornit na změny ve zdaňování ostatních příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, ke kterým dojde v roce 2022. Dotazy zaslané předem spolu s přihláškou budou zodpovězeny přednostně.

O B S A H O V Á   N Á P L Ň :

Legislativa k daním ze závislé činnosti
- členění příjmu ze závislé činnosti a jejich zdaňování
- prohlášení k dani - jaký formulář využít?, podmínky uplatnění slev na dani, dodatečně uplatněné slevy, vystavování potvrzení   pro plátce, trvalé doklady, aj.
Podmínky pro provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2021
- kdy je zaměstnanec oprávněn požádat o provedení ročního zúčtování, co musí doložit
- kdy vzniká zaměstnanci povinnost podat daňové přiznání, progresivní daň - podmínky, nepodepsané prohlášení k dani a jeho důsledky
- náležitosti žádosti o provedení ročního zúčtování, forma, lhůta pro podání žádosti, dodatečný podpis prohlášení k dani a žádost o provedení ročního zúčtování
- slevy na poplatníka, nezdanitelné částky - nově poprvé za rok 2021
Výpočet ročního zúčtování
- základní principy pro roční zúčtování daně
- povinnosti mzdové účetní v souvislosti s ročním zúčtováním
- výpočet celoročního základu daně, odpočet nezdanitelných částek a dalších slev na dani
- daňové zvýhodnění na děti - formou slevy na dani, ročního daňového bonusu, podmínky pro vyplacení ročního daňového bonusu, úskalí daňových bonusů - měsíční, roční
- vyšší přeplatky na ročním DZ či DB vlivem legislativních změn v roce 2021, posouzení 1. dne v měsíci dle NOZ
- sleva na manžela/manželku - posouzení příjmů
Povinnosti plátce daně
- lhůta pro výpočet ročního zúčtování, vyplacení přeplatku na dani, doplatku na ročním daňovém bonusu s promítnutím změnv průběhu roku 2021
- povinnost podání vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti včetně příloh a vyúčtování daně vybírané srážkou zvláštní sazbou
- vyúčtování zálohové a srážkové daně za rok 2021 - praktická ukázka vyplnění
- záloha na daň a zvláštní sazba daně, rozdíly a praktické využití
- zdaňování příjmů srážkovou daní v roce 2021 a jejich zahrnutí do RZD, příp. DAP
- informace o platných tiskopisech pro plátce daně
- elektronická podání - daňová iDIS
Změny v roce 2022
- daňové zvýhodnění na děti v roce 2022
- vyšší sleva na poplatníka, vyhlášení průměrné mzdy na rok 2022
- stravenkový paušál – nový pohled ze strany MFČR
- minimální a zaručená mzda pro rok 2022
- další připravované, případně již schválené novely v závislosti na průběhu legislativního procesu

Diskuze, odpovědi na dotazy

 

UPOZORNĚNÍ:

V případě zájmu současně o seminář
      „Nemocenské a důchodové pojištění v roce 2022, chybovost zaměstnavatelů",
     „Roční zúčtování mezd za rok 2021 a zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2021-2022“
     „Zdravotním pojištění v roce 2022, změny, dopady covidu..“
čiiní cena cyklu těchto tří seminářů 3.000 Kč.

LEKTOR:

Bc. Elen Vontorková, odborník na danou problematiku  

TERMÍN

pondělí 31. ledna 2022

ČAS:

9:00 - 13:30 h (bloky po 90 minutách s 30 minutovými přestávkami mezi bloky)
                          8:30 - 9:00 h...doba pro ověření a navázání spojení      

CENA:  

1230,- Kč,- Kč, nejsme plátci DPH, platba POUZE bezhotovostní, a to nejpozději 3 dny před konáním akce viz. Smluvní podmínky!!
v případě neuhrazení platby nebude účastníkovi zaslán odkaz k připojení na webinář!!     

NUTNÉ TECHNICKÉ VYBAVENÍ ÚČASTNÍKA:

kvalitní připojení k internetu, možnost přenosu zvuku (sluchátka nebo reproduktory, mikrofon)

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

úterý 25. ledna 2022 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

 

Nejpozději den před konáním webináře obdrží přihlášení zájemci (na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce) odkaz pro daný přenos a veškeré potřebné informace včetně návodu pro přihlášení.
V případě potřeby je možné s organizátory navázat individuální zkušební přenos pro ověření kvality a technických požadavků.

 

 

Obsazenost:Volná místa

„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“

Jan Amos Komenský