Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI ZA ROK 2020, DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI V ROCE 2021

IDENTIFIKAČNÍ KÓD: 11121 

FORMA: on-line

                                                                                                           

URČENO:
Mzdovým účetním, finančním účetním, ekonomům a ostatním odborníkům všech typů zaměstnavatelských subjektů, kteří se zabývají mzdovou problematikou a chtějí v této oblasti získat nové informace v souvislosti s legislativními změnami.

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Hlavním cílem tohoto semináře je seznámit účastníky s problematickými oblastmi při zdanění příjmů ze závislé činnosti, připravit na roční zúčtování záloh daň ze závislé činnosti za zdaňovací období roku 2020. Dále upozornit na změny ve zdaňování ostatních příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, ke kterým dojde v roce 2021. Dotazy zaslané předem spolu s přihláškou budou zodpovězeny přednostně.

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:
Legislativa k daním ze závislé činnosti
- členění příjmu ze závislé činnosti a jejich zdaňování
- prohlášení k dani, podmínky uplatnění slev na dani, dodatečně uplatněné slevy, vystavování potvrzení pro plátce, trvalé doklady, aj.
Podmínky pro provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2020
- kdy je zaměstnanec oprávněn požádat o provedení ročního zúčtování, co musí doložit
- kdy vzniká zaměstnanci povinnost podat daňové přiznání, solidární zvýšení daně, dodatečně vyplacené dlužné mzdy za minulá léta, nepodepsané prohlášení k dani
- náležitosti žádosti o provedení ročního zúčtování, forma, lhůta pro podání žádosti, dodatečný podpis prohlášení k dani a žádost o provedení ročního zúčtování
- slevy na poplatníka, nezdanitelné částky, změny i pro rok 2020
Výpočet ročního zúčtování
- základní principy pro roční zúčtování daně
- povinnosti mzdové účetní v souvislosti s ročním zúčtováním
- výpočet celoročního základu daně, odpočet nezdanitelných částek a dalších slev na dani
- daňové zvýhodnění na děti - formou slevy na dani, ročního daňového bonusu, podmínky pro vyplacení ročního daňového bonusu
- úskalí daňových bonusů - měsíční, roční
Povinnosti plátce daně
- lhůta pro výpočet ročního zúčtování, vyplacení přeplatku na dani, doplatku na ročním daňovém bonusu
- vedení mzdových listů, uvedení údajů o výpočtu daně a provedeném ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, povinné uvádění osvobozených příjmů na mzdových listech
- povinnost podání vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti včetně příloh a vyúčtování daně vybírané srážkou zvláštní sazbou
- vyúčtování zálohové a srážkové daně za rok 2020 - praktická ukázka
- záloha na daň a zvláštní sazba daně, rozdíly a praktické využití
- zdaňování příjmů srážkovou daní v roce 2020 a jejich zahrnutí do RZD, příp. DAP
- informace o platných tiskopisech pro plátce daně
- elektronická podání - DIS
Změny v roce 2021
- novela ZDP a Daňového řádu - Moje daně, změny dle Daňového řádu
- zrušení SHM, sleva na poplatníka, vyhlášení průměrné mzdy na rok 2021
- stravenkový paušál, další připravované, případně již schválené novely v závislosti na průběhu legislativního procesu

 

UPOZORNĚNÍ:
V případě zájmu současně o seminář  „Novinky v nemocenském pojištění a pojistném na sociálním zabezpečení v roce 2021“, „Roční zúčtování mezd za rok 2020 a zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2021“ a „Změny ve zdravotním pojištění v roce 2020 a 2021“ činí cena cyklu těchto tří seminářů 2.950 Kč.

 

LEKTOR:

Bc. Elen Vontorková - odborník na danou problematiku

TERMÍN

středa 24. února 2021

ČAS:

9:00 - 13:30 hod (bloky po 90 minutách s přestávkami 30 min. mezi bloky)                                                                                                                  8:00 - 8:30 hod. - doba pro ověření a navázání spojení
                            8:30 - 9:00 hod - doba k odstranění případných nedostatků ve spojení

CENA:  

1200,- Kč  (včetně doprovodného materiálu), nejsme plátci DPH, platba POUZE bezhotovostní (viz. Smluvní podmínky)
                  

NUTNÉ TECHNICKÉ VYBAVENÍ ÚČASTNÍKA:

kvalitní připojení k internetu, možnost přenosu zvuku (sluchátka nebo reproduktory, mikrofon)

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

čtvrtek 18. února 2021 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

 

Nejpozději den před konáním webináře obdrží přihlášení zájemci (na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce) odkaz pro daný přenos a veškeré potřebné informace včetně návodu pro přihlášení.
V případě potřeby je možné s organizátory navázat individuální zkušební přenos pro ověření kvality a technických požadavků.

Obsazenost:Volná místa

„Každý, s kým se v životě potkám, mě v něčem předstihuje. Tak se od něho učím.“

Ralph Waldo Emerson