Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

ŘEŠENÍ VYBRANÝCH PROBLEMATICKÝCH OKRUHŮ ÚČETNICTVÍ VÚJ V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:   14919      

URČENO
Ekonomům a účetním obcí, škol, školských zařízení, kulturních a sportovních zařízení, příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb, popř. zaměstnancům a kontrolním pracovníkům zřizovatelů těchto organizací.

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Jedná se o konzultační seminář, jehož hlavním cílem o odpovědět nebo nalézt pomoc při řešení problematických otázek, se kterými se účetní VÚJ v praxi nejvíce setkávají. Dalším cílem je zároveň upozornit na časté a mnohdy zbytečné chyby, se kterými se kontrolní orgány setkávají. Každé oblasti bude věnován dostatečný čas a pozornost.

Dotazy zaslané předem spolu s přihláškou jsou vítány.

 

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:
Aktuální stav a změny příslušné legislativy ke dni pořádání semináře.
Časté dotazy a odpovědi na problematické oblasti účetnictví VÚJ z portálu MFČR.
Účetnictví VÚJ - záznamy, průkaznost, opravy účetních dokladů.
Problematické oblasti tvorby a čerpání fondů příspěvkové organizace.
Registr smluv - oblasti, kde se nejvíce chybuje?
Hlavní a doplňková činnost, účtování, vnitřní předpisy, daňové dopady.
Veřejnosprávní kontrola - jak se připravit?
Vnitřní řídící kontrola - problematické oblasti a jejich řešení.
Oblast čerpání a účtování dotací
- od zřizovatele, od ESF (šablony)
- nedočerpání dotací
Příprava rozpočtu - dopady nesprávně připravených rozpočtů, opravy, důsledky.
Diskuze, odpovědi na dotazy.

LEKTOR:

Ing. Andrea Hošáková - odborník na danou problematiku

TERMÍN:

středa 12. června 2019

ČAS:

9:00 - 13:00 hod (prezence 8:30 - 9:00 hod)

MÍSTO: 

Zlín, Střední průmyslová škola, tř. Tomáše Bati 4187

CENA:  

990,- Kč (vč. doprovodných materiálů a drobného občerstvení), nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: čtvrtek 6. června 2019 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

 

Obsazenost:Volná místa

„Vzdělání je ta nejsilnější zbraň, kterou lze změnit svět.“

Nelson Mandela