Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

RELAXAČNÍ TECHNIKY PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO A MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:    11823

AKREDITOVÁNO MŠMT: č.j. MSMT-11727/2020-3-262

FORMA:                           PREZENČNÍ

 

LEKTOR:

Mgr. Renata Abrahamová - zkušená lektorka, odborník na danou problematiku, dětský psycholog, speciální pedagog                           

TERMÍN

NOVĚ pondělí 9. května 2023 (přeloženo z 13. března 2023)

ČAS:

12:30 - 17:00 hod (prezence 12:00 - 12:30 hod)

MÍSTO: 

Vsetín, Střední průmyslová škola strojnická, Pod Strání 1776

CENA:  

1050,- Kč (včetně doprovodného materiálu a drobného občerstvení), v případě bezhotovostní platby nutná úhrada nejpozději 3 dny před konáním akce - viz. Smluvní podmínky, Nejsme plátci DPH.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

úterý 2. května 2023 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky na č. 737621154)

                                                          

URČENO:
Učitelům MŠ, asistentům pedagoga, učitelům přípravných ročníků ZŠ, učitelům 1. stupně ZŠ  

 

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Cílem prožitkového semináře je naučit účastníky, jak využít relaxační techniky ve výchovném procesu při zvládání poruch pozornosti, motoriky, emocionality a sebeovládání. Účastníci pochopí, že relaxační techniky nejsou terapeutickým nástrojem pouze odborných pracovišť (PPP), ale mohou se stát i důležitým nástrojem pro vychovatele a učitele předškolních dětí v běžných i specializovaných třídách, osvojí některé techniky tak, aby je mohli aplikovat ve výchovně vzdělávacím procesu. Seminář je veden jako prožitkový, část semináře se realizuje formou workshopu.

 

O B S A H O V Á   N Á P L Ň :

 • Fyziologické zákonitosti relaxačních cvičení
 • Typy relaxačních technik
 • Specifika použití relaxačních technik u předškoláků
 • Specifika použití relaxačních technik u dětí oslabených, labilních, handicapovaných (astmatici, organici, neurastenické děti, děti se syndromem ADHD)
 • Obecné zásady pro realizaci relaxačních technik
 • Typy relaxačních poloh
 • Propojení relaxace s poslechem hudby
 • Nácvik dechových cvičení
 • Cvičení napětí a uvolnění
 • Nácvik rytmické relaxace
 • Modifikace autogenního tréninku pro předškolní děti
 • Prvky jógových cvičení
 • Diskuze, výměna zkušeností.

  

 Tento vzdělávací program je vhodný pro využití OP „Jan Amos Komenský“, aktivita 1.I/4 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ.

 Tento vzdělávací program je vhodný pro využití OP „Jan Amos Komenský“, aktivita 1.II/7 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ.

Obsazenost:Volná místa

„Láska je učitelka, ale je třeba, abychom ji uměli získat, neboť lidi těžko lze podmanit, těžko získat, draze se vykupuje lidské srdce, dlouho úmornou prací a po dlouhém čase, neboť nestačí milovat na náhodný okamžik, ale na celou dobu.“

Fjodor Michajlovič Dostojevskij