Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

PSYCHOHYGIENA V PRÁCI UČITELE ANEB JAK PŘEDCHÁZET VYČERPÁNÍ

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:   15118

AKREDITACE MŠMT:   č.j. MSMT- 36527/2015-2-871

 

URČENO:     
Učitelům MŠ, ZŠ, SŠ, asistentům pedagoga, vychovatelům, a ostatním pedagogům škol a školských zařízení.

VZDÉLÁVACÍ CÍL:
Seminář zaměřený na psychohygienu učitelského povolání, na efektivní zvládání stresových situací a pracovní zátěže ve školním prostředí. Cílem je podat informace, jak se vyrovnat s rostoucí psychickou náročností práce učitele, seznámení s technikami nástupu a průběhu nepříjemných duševních stavů a možnostmi jejich eliminace. Pozornost bude věnována také tématu obnovy fyzické, psychické a emocionální energie při vytváření vhodného pracovního prostředí ve školním kolektivu.

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:
Jak se vyčerpání a vyhoření promítá do pedagogické práce a jak ji vnímají žáci a kolegové.
Jaký je vliv únavy na chování pedagoga ve vztahu k žákům a kolegům.
Funkce stresu a jeho důsledky.
Změny a reagování ve stresové situaci.
Rozdíl mezi vyhořením a průchodu osobní krizí.
Jak zvyšovat odolnost vůči nejrůznějším škodlivým vlivům, které se objevují ve školním prostředí.
Jak předcházet únavě a možnosti úprav v krátké časové lhůtě (nejedná se o relaxaci).
Diskuse, sdílení zkušeností.

LEKTOR: PhDr. Jan Svoboda, psycholog, žádaný lekto působící na OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ
TERMÍN a ČAS: úterý 12. června 2018, čas  8:30 - 11:30 hod (prezence 8:00 - 8:30 hod) 
MÍSTO:  Vsetín, Střední průmyslová škola strojnická, Pod Strání 1776
CENA:   650,- Kč (včetně drobného občerstvení), nejsme plátci DPH
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: středa 6. června 2018

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsazenost:Volná místa

„Pamatuj si, že dokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě mír.“

Jan Masaryk