Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

PSANÍ V 1. TŘÍDĚ - OD ČÁRY K PSACÍMU PÍSMU

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:   16519

AKREDITACE MŠMT:   č.j. MSMT- 32925/2018-2-898

                                                      

URČENO: 
Vyučujícím 1. stupně ZŠ a speciálních škol. 

VZDÉLÁVACÍ CÍL:
Metodický seminář zaměřený na komplexní problematiku psaní v 1. třídě od grafomotoriky až po psací písmo. Účastníci si vyzkouší v praxi různé aktivity na uvolnění ruky, prohloubí si znalosti o správné posloupnosti grafomotorických prvků, vyzkouší si v praxi metodický postup při výuce grafomotoriky i při dalších etapách výuky psaní. Získají informace o různých možnostech hodnocení a sebehodnocení psaní. 

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:
- Problematika psaní v 1. třídě a vše, co s psaním souvisí
- Časově-tematický plán psaní (uvolňování ruky, grafomotorické prvky, hůlkové písmo, psací písmo)
- Vzdělávací cíle psaní podle RVP (rozfázování cílů psaní do 1. – 3. třídy)
- Aktivity k uvolnění ruky, správný úchop tužky - pomůcky, problémy a co s nimi
- Posloupnost grafomotorických prvků a metodický postup grafomotorického výcviku
- Vhodné pomůcky, ukázky pracovních listů, praktické aktivity a náměty
- Metodický postup při nácviku psaní - spojité psací písmo, psací potřeby, písanky
- Portfolio žáků, příklady dobré praxe, nahrávky zajímavých aktivit z výuky 
- Diskuze a výměna zkušeností 

Tento vzdělávací program je vhodný pro tzv. „Šablony II“, aktivita  2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - a) čtenářská gramotnost v rozsahu 8 hodin.

LEKTOR:

PaedDr. Hana Mühlhauserová - zkušená certifikovaná lektorka DVPP, autorka učebnic
pro 1. stupeň ZŠ

TERMÍN a ČAS:

středa 16. října 2019

8.30 - 15:00 h včetně krátké přestávky na oběd (prezence 8:00 - 8:30 h)

MÍSTO: 

Vsetín, Střední průmyslová škola strojnická, Pod Strání 1776

CENA:  

900.- Kč (vč.drobného občerstvení, oběd není součástí ceny) nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

čtvrtek 10. října 2019 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

POZNÁMKA        na semináři budou k prodeji publikace paní lektorky

Obsazenost:Volná místa

„Každý, s kým se v životě potkám, mě v něčem předstihuje. Tak se od něho učím.“

Ralph Waldo Emerson