Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

PRVOUKA V 1. TŘÍDĚ - OD CÍLŮ PRVOUKY K PROJEKTOVÉ VÝUCE

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:  15821

AKREDITOVÁNO MŠMT:  č.j. MSMT-32925/2018-2-898

FORMA: PREZENČNÍ

         

URČENO:
Vyučujícím 1. stupně ZŠ a speciálních škol.

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Volně navazující seminář na téma „Metodický průvodce 1. třídou“, tentokráte se speciálním zaměřením na komplexní problematiku prvouky v 1. třídě. Cílem je nabídnout metody s praktickými ukázkami, jak propojit prvouku s dalšími vyučovacími předměty. Účastníci porozumí vzdělávacím cílům prvouky dle RVP na 1. období ZŠ, prohloubí si znalosti o tematicky integrované výuce, pochopí její klady a dopady na žáka. Získají spoustu námětů i ukázek do praxe a také diagnostické listy ve spojení s tematicky integrovanými učebnicemi Nakladatelství HANAMI..

 

O B S A H O V Á   N Á P L Ň :

 • Časově-tematický plán prvouky se zaměřím na tematické propojení češtiny, prvouky a výchov
 • Tematicky integrovaná a projektová výuka: objasnění pojmů, pojetí a výhod ve výuce i v učebních
 • Praktické ukázky integrované tematické a projektové výuky s využitím učebnic pro 1. ročník ZŠ
  - vhodná témata a texty k integrované výuce čtení, psaní a prvouky
  - efektivní metody výuky (sněhová koule, pětilístky, pozorování, myšlenkové mapy, práce s textem, výtvarné a pracovní činnosti s přírodninami, záznamy z pozorování aj.)
  - ukázky listů určených k hodnocení
  - ukázky žákovských prací
 • Diskuze a sdílení příkladů dobré praxe

 

LEKTOR:

PaedDr. Hana Mühlhauserová - zkušená certifikovaná lektorka DVPP, autorka učebnic pro 1. stupeň ZŠ

TERMÍN

čtvrtek 21. října 2021  

ČAS:

8:30 - 15:30 h včetně krátké přestávky na oběd, prezence 8:00 - 8:30 h

MÍSTO: 

Vsetín, Střední průmyslová škola strojnická, Pod Strání 1776

CENA:  

1.380,- Kč včetně doprovodného materiálu a drobného občerstvení, oběd není součástí ceny
                 v případě bezhotovostní platby nutná úhrada nejpozději 3 dny před konáním akce - viz Smluvní podmínky
                 nejsme plátci DPH 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

pátek 15. října 2021 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

 

Obsazenost:Volná místa

„Důkazem vysokého vzdělání je schopnost mluvit o největších věcech nejjednodušším způsobem.“

David Hume