Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

PRVNÍ ROK VE FUNKCI - PODPORA ZAČÍNAJÍCÍM ŘEDITELŮM ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

IDENTIFIKAČNÍ KÓD: 14422

AKREDITOVÁNO MŠMT: č.j. MSMT-6985/2022-2-267

FORMA:   prezenční  

 

URČENO:
pro začínající a nově do funkce jmenované ředitele škol a školských zařízení

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Cílem praktického semináře je nabídnout pomoc začínajícím ředitelů škol a školských zařízení bez větších zkušeností. Větší časový rozsah umožňuje participativnější a aktivnější metody práce. Součástí programu je práce s kazuistikami, neboť nově jmenovaní ředitelé musí řešit velké množství témat, se kterými se ve své předchozí kariéře nesetkali. Je důležité vědět, čeho se vyvarovat, aby ředitel neudělal zásadní chybu, aby správně převzal školu, začal dobře komunikovat se všemi aktéry vzdělávacího procesu a našel si klíčové spolupracovníky. 

 

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

1. část

Převzetí školy a první kroky nového ředitele
- převzetí funkce a školy, úkony s tím spojené, na co se ptát předchozího ředitele
- rychlý operativní audit školy, nutnost zabezpečení klíčových dat, dokumentů a údajů
- důležité úkony při přípravě školního roku, které je třeba zajišťovat
- vize jako nezbytný předpoklad každého manažera
- analýza, koncepční cíle, strategické plánování
- procesní řízení, optimalizace procesů, vzory a manuály, benchmarking
- nastavení autoevaluace školy, spirála kvality
- jaké kroky podniknout nejdříve
- motivace týmu, jak se seznámit s kolektivem, spory v týmu
- jak si vybrat své nejbližší spolupracovníky
- jaký jste typ manažera, rozdílné modely řízení

2. část

Od řízení operativy k dosahování koncepčních cílů
- role ve škole, rozdělení agendy, funkce ve škole, střední management jak delegovat a vzbudit aktivitu u svých spolupracovníků a podřízených
- řízení pedagogického procesu - pedagogická vize, hospitace, podpůrný personál
- komplexní systém hodnocení od ČŠI
- důležitost dalšího vzdělávání, jak poznat kvalitu v DVPP
- komunikace s rodiči
- výroční zpráva jako jeden z prvních oficiálních výstupů
- útesy – na co si dát největší pozor, kde lze snadno ztroskotat
- debreefing, stanovení akčního plánu

Diskuze, odpovědi na dotazy, pomoc při řešení konkrétních problémů

 

LEKTOR:

Mgr. Bc. Miroslav Hřebecký - lektor školského managementu, mediálně známý odborník vyjadřující se k problematickým otázkám
                                               a situacím v českém školství

TERMÍN a ČAS:

1. část - středa 17. srpna 2022
2. částčtvrtek 18 srpna 2022

vždy : 9:00 - 15:30 hod (s přestávkou na oběd)
           prezence 8:30 - 9:00 hod

MÍSTO: 

Zlín, budova MSI (Moravská stavební a inženýrská společnost), náměstí T. G. Masaryka 1281
        (4. budova nad Kongresovým centrem), cca 15 min pěší chůze z nádraží ČSAD/ČSD

CENA:  

2700,- Kč  včetně doprovodného materiálu a drobného občerstvení (oběd není součástí ceny kurzu)
                 v případě bezhotovostní platby - nejpozději 3 dny před konáním akce - viz. Smluvní podmínky)
                 nejsme plátci DPH 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: středa 10. srpna 2022 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)
POZNÁMKA:

v případě zájmu o ubytování, jsme ochotni zajistit ubytování kolejního typu v přímo v budově, kde bude seminář probíhat

Obsazenost:Volná místa

„Lenošení bez vzdělání znamená smrt a hrob pro žijícího člověka.“

Seneca