Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

PROMĚNY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:   15318

AKREDITACE MŠMT:   č.j. MSMT- 29025/2017-1-1092      

                            

URČENO
Ředitelkám a učitelkám mateřských škol.

VZDÉLÁVACÍ CÍL:
Hlavním cílem semináře je informovat účastníky o dopadech aktuálních změn v předškolním vzdělávání. Jejich dopad do činnosti mateřských škol od úprav ŠVP až po jeho realizaci v průběhu vzdělávání. Návaznosti na aktuální změny školské legislativy v oblasti „společného vzdělávání“ s ohledem na potřeby současných dětí předškolního věku a raně školního věku. Nedílnou součástí je hodnocení aktuálního stavu činnosti ČŠI v předškolních zařízeních s výhledem na rok 2018.  

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:
- Informace o aktuálních změnách v předškolním vzdělávání, o jejich dopadu v činnosti MŠ (děti s potřebou podpůrných opatření v běžné mateřské škole, podmínky pro vzdělávání děti mladších tří let, povinné předškolní vzdělávání).
- Inovace ŠVP PV, průběžná evaluace a další plánování (TVP) s ohledem na uplatňování principu individualizace vzdělávání.
- Vzdělávací metody a organizační formy v předškolním vzdělávání.
- Odborná konzultace a moderovaná diskuze.

 

LEKTOR: Mgr. Dana Karmasinová
TERMÍN a ČAS: čtvrtek 31. května 2018
ČAS: 12:00 - 17:00 hod (prezence 11:30 - 12:00 hod) 
MÍSTO:  Kroměříž, Základní škola Oskol, Mánesova 3861
CENA:   680,- Kč  nejsme plátci DPH
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: pátek 25. května 2018 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

 

 

 

 

 

 

Obsazenost:Volná místa

„Kdo se vzdělává jen tělesně, stává se příliš hrubým; kdo se omezuje na muzické vzdělání, stává se změkčilejším, než je mu prospěšno.“

Platón