Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

PŘÍRODOVĚDNÉ EXPERIMENTY PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO A MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:   17319

AKREDITACE MŠMT:   č.j. MSMT-32925/2018-2-898

URČENO:
Učitelům MŠ, učitelům 1. stupně ZŠ a ZŠ speciálních, vychovatelům školských zařízení, pedagogům volného času.

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Cílem pracovní dílny je motivace děti k zájmu o fyzikální jevy, jak dávat do souvislostí známé skutečnosti a poznatky z pokusů, jak uplatňovat technickou představivost a vynalézavost. Obsahem jsou nápady a náměty na konkrétní experimenty včetně jejich vyzkoušení. Účastníci získají návody na výrobu jednoduchých pomůcek a výrobků do svého pedagogického portfolia.

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:
Připomenutí základních fyzikálních a chemických jevů a zákonitostí, které budou „teoretickým“ podkladem předváděných experimentů.
Praktikum přírodovědných pokusů a hříček především z oblastí:
- mechanika (vážení těles, rovnováha, pohyby těles, konstrukce strojů aj.)
- kapaliny (vlastnosti různých kapalin, kapilarita, plování těles aj.)
- světlo (zdroje světla, stíny, pokusy se zrcadly a čočkami aj.)
- teplo a teplota (vnímání tepla a chladu, pokusy se solárním ohřevem aj.)
- elektřina (elektrování těles, zdroje (baterie), hračky s elektromotorky, svítilny aj.)
- magnetismus (magnetické a nemagnetické látky, magnetická tabule, hříčky s magnety aj.)
Diskuse k předváděným pokusům a výměna praktických zkušeností účastníků semináře.  

 

Vzdělávací program lze hradit v rámci Výzvy MŠMT Šablony II, Aktivita 2.VI/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ - g/ polytechnické vzdělávání

Vzdělávací program lze hradit v rámci Výzvy MŠMT Šablony II, Aktivita 2.V/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - g/ polytechnické vzdělávání

Vzdělávací program lze hradit v rámci Výzvy MŠMT Šablony II, Aktivita 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - g/ polytechnické vzdělávání

Vzdělávací program lze hradit v rámci Výzvy MŠMT Šablony II, Aktivita 2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - g/ polytechnické vzdělávání

LEKTOR:

RNDr. Jaroslav Kusala - tvůrce a spolutvůrce jednoduchých učebních pomůcek pro
                                       demonstraci přírodních jevů

TERMÍN a ČAS:

úterý 5. listopadu 2019

8.30 - 15:00 h včetně krátké přestávky na oběd (prezence 8:00 - 8:30 h)

MÍSTO: 

Vsetín, Střední průmyslová škola strojnická, Pod Strání 1776

CENA:  

1050,- Kč (včetně drobného občerstvení, oběd není součástí ceny) nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

středa 30. října 2019 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

  • POZNÁMKA:       počet účastníků je omezen 

Obsazenost:Volná místa

„Kdo se vzdělává jen tělesně, stává se příliš hrubým; kdo se omezuje na muzické vzdělání, stává se změkčilejším, než je mu prospěšno.“

Platón