Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

PŘÍPRAVA A SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VYBRANÝCH ÚČETNÍCH JEDNOTEK K 31.12.2020 VČETNĚ NOVINEK Z OBLASTI ÚČETNICTVÍ A DANÍ VÚJ V ROCE 2020 A 2021

IDENTIFIKAČNÍ KÓD: 16120                                                                  

URČENO:
Ekonomům a účetním škol, školských zařízení, kulturních a sportovních zařízení, příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb, popř. zaměstnancům a kontrolním pracovníkům zřizovatelů těchto organizací.

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Cílem je dále prohloubit znalosti problematiky uzávěrkových účetních operací v souladu se zákonem o účetnictví a jeho prováděcí vyhláškou č. 410/2009 Sb.. Účastníci budou upozorněni na novinky a změny z oblasti účetnictví a daní v roce 2020 a seznámeni s aktuálním stavem legislativních změn z dané oblasti pro rok 2021. Dotazy zaslané předem spolu s přihláškou budou zodpovězeny přednostně.

 OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

Sestavení účetní závěrky VÚJ k 31.12.2020
- obsah přílohy účetní závěrky
Inventarizace a zúčtování inventarizačních rozdílů
- opravy chyb v účetnictví
- zúčtování inventarizačních rozdílů (existence majetku a ocenění majetku)
Kontrola tvorby a čerpání fondů
Dohadné položky
Opravné položky
Účelově vázané mimořádné dotační tituly na zmírnění dopadů nouzového stavu
- specifické účetní případy, které se v roce 2020 týkají náhrad a vyhlášených dotačních programů
- snížení nájmů versus prominutí dluhu z pohledu nájemce i pronajímatele
Řešení aktuálních problémů souvisejích s koronavirovou krizí
Seznámení s aktuálním stavem legislativních změn pro oblast účetnictví a daní pro rok 2021
Diskuze, odpovědi na dotazy

LEKTOR:

Ing. Simona Pacáková - odborník na danou problematiku účetnictví VŮJ

TERMÍN

pátek 13. listopadu 2020

ČAS:

9:00 - 14:00 hod 

bloky po 60 minutách s přestávkami mezi bloky dle dohody pro možnost pokládání dotazů
doba vymezená pro ověření a navázání spojení 8:30 - 9:00 hod

CENA:  

1290,- Kč (včetně doprovodného materiálu) nejsme plátci DPH

NUTNÉ TECHNICKÉ VYBAVENÍ ÚČASTNÍKA:

připojení k internetu, možnost poslechu zvuku - sluchátka, reproduktory,
(není potřeba instalace žádné aplikace, při pomalé rychlosti internetu dochází však k nekvalitnímu přenosu obrazu nebo zvuku)

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

pondělí 9. listopadu 2020 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

 

Minimálně den před konáním webináře obdrží přihlášení zájemci (na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce) odkaz pro daný přenos a veškeré potřebné informace včetně návodu pro přihlášení.

V případě potřeby je možné s organizátory navázat individuální zkušební přenos pro ověření kvality a technických požadavků.

 

Obsazenost:Volná místa

„Kdo se vzdělává jen tělesně, stává se příliš hrubým; kdo se omezuje na muzické vzdělání, stává se změkčilejším, než je mu prospěšno.“

Platón