Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

Příčiny kázeňských přestupků a jejich praktická řešení

IDENTIFIKAČNÍ KÓD: 13922

AKREDITOVÁNO MŠMT:  č.j. MSMT-21585/2020-3-505

FORMA:               PREZENČNÍ

 

URČENO: 
Akce je určena pedagogům všech typů škol a školských zařízení.

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Pochopení struktury a vývoje vztahu je základem k řešení výchovných i výukových problémů. Cílem semináře je prožitkovou formou získat náhled do dané problematiky, poskytnout metodickou pomoc jak při odhalování příčin konfliktu, tak k efektivnímu řešení kázeňských problémů a jejich prevenci u dětí i žáků všech věkových kategorií.

 

O B S A H O V Á   N Á P L Ň:
Obsahem jsou praktické rady zkušeného a uznávaného psychologa k odhalování příčin nežádoucího chování žáků a možnosti  jejich odstraňování. Účastníci budou na modelových situacích seznámeni s možnostmi jejich odstraňování.

  • Vztahy, jako jedna z klíčových potřeb člověka
  • Příčiny vztahových poruch mezi rodičem a dítětem, mezi učitelem a žákem, mezi vrstevníky
  • Hledání příčin chování žáků a korekce chování
  • Systém hodnot ve výchově
  • Případové studie a jejich řešení - praktické nácviky
  • Možnosti řešení konkrétních situací z praxe účastníků
  • Diskuse a sdílení zkušeností účastníků semináře.
LEKTOR:

PhDr. Jan Svoboda - psycholog, žádaný lektor, působící na Pedagogické fakultě Ostravské Univerzity                

TERMÍN

pátek 10. června 2022 (přeloženo z 31. května 2022)

ČAS:

10.30 - 14:00 h (prezence 10:00 - 10:30 h)

MÍSTO: 

Kroměříž, Základní škola OSKOL, Mánesova 3661

CENA:  

800,- Kč ,      nejsme plátci DPH, v případě bezhotovostní platby nejpozději 3 dny před konáním akce - viz Smluvní podmínky 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

pondělí 6. června 2022 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

Obsazenost:Volná místa

„Kdo se vzdělává jen tělesně, stává se příliš hrubým; kdo se omezuje na muzické vzdělání, stává se změkčilejším, než je mu prospěšno.“

Platón