Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

PREVENCE ŠKOLNÍ NEÚSPĚŠNOSTI A PŘEDCHÁZENÍ SPU JIŽ V MŠ (V PŘÍPRAVNÝCH TŘÍDÁCH A V 1. TŘÍDÁCH ZŠ)

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:   15619

AKREDITACE MŠMT:   č.j. MSMT- 26070/2018-2-722                                         

 

 

 

 

 

URČENO:
Učitelům MŠ, učitelům přípravných tříd, učitelům 1. ročníku ZŠ, speciálním pedagogům a dalším zájemcům o tuto problematiku. 

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Seminář je zaměřen na rozšíření kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti stimulace smyslového vnímání, jehož rozvoj je významným předpokladem pro úspěšné zvládání školního učiva - zvolení vhodného postupu vzhledem k vývojové úrovni dítěte v dané sledované oblasti.

Hlavním cílem je prezentovat podrobnou a kvalitní pedagogickou diagnostiku. Seznámit účastníky s vývojem předškolního dítěte a dítěte mladšího školního věku, s oblastmi rizikových faktorů, které ohrožují školní úspěšnost, s metodami prevence a reedukace, popřípadě eliminovat pozdější školní neúspěšnost.

Dalším cílem je zprostředkovat účastníkům řadu konkrétních námětů pro rozvíjení zrakového a sluchového vnímání, které jsou nedílnou součástí vzdělávaní předškolních dětí a jež jsou výstupními standardy pro MŠ v rozvoji předškolního dítěte a působí i jako prevence SPU.

Objasněna bude problematika metodického vedení předškoláků v oblasti rozvoje smyslového vnímání.

 

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

  • Diagnostické nástroje pro pedagogy MŠ, ZŠ obsahující všechny potřebné oblasti sledování schopností a dovedností pro úspěšné zvládání čtení, psaní, počítání.
  • Otázky týkající se rozvoje a stimulaci smyslového vnímání u dětí předškolního a mladšího školního věku, v návaznosti na systematický rozvoj jednotlivých oblastí (sluchové vnímání, zrakové vnímání, prostorové vnímání).
  • Prezentace jednotlivých prakticky zaměřených metodických postupů v oblasti rozvoje smyslového vnímání (dovedností a schopností ) dětí předškolního věku, přípravných tříd a 1. tříd ZŠ.
  • Vývojové hledisko jednotlivých percepčně-motorických funkcí.
  • Příčinné pozadí pozdější školní neúspěšnosti.
  • Otázky týkající se intervence a stimulace schopností potřebných pro nácvik čtení a psaní, na jejichž základě může pedagog vytvořit odpovídající vyrovnávací a podpůrná preventivní opatření již v MŠ a na počátku školní docházky.
  • Jak působí u dětí ohrožených specifickou poruchou učení působí včasné rozvíjení smyslového vnímání i preventivně, neboť vede k tomu, že se projevy specifické poruchy učení ve školním věku vůbec neprojeví nebo se mohou podstatně zmírnit.
  • Diskuze, výměna zkušeností.
LEKTOR: Mgr. Lenka Bínová - oblíbená a zkušená lektorka, odborník na danou problematiku
TERMÍN a ČAS: pondělí 16. září 2019
13.00 - 17:00 h (prezence 12:30 - 13:00 h)
MÍSTO: 

Vsetín, Střední průmyslová škola strojnická, Pod Strání 1776

CENA:   900,- Kč (včetně drobného občerstvení) nejsme plátci DPH
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: úterý 10. září 2019 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

Obsazenost:Volná místa

„Lenošení bez vzdělání znamená smrt a hrob pro žijícího člověka.“

Seneca