Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

PRÁVNÍ VĚDOMÍ VYCHOVATELŮ ŠKOLNÍCH DRUŽIN A související dokumentace

 

 

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:   14219

AKREDITACE MŠMT:   č.j. MSMT- 22462/2017-2-865

 

URČENO:
Vychovatelům školních družin, školních klubů 

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Vzdělávacím cílem semináře je zvýšit úroveň právního vědomí pedagogů v oblasti zájmového vzdělávání, a to z úhlu pohledu různých oblastí práva (školské právní předpisy, pracovní, občanské a trestní právo, zpracování osobních údajů). Součástí je předepsaná dokumentace školní družiny, školního klubu v souladu s platnou školskou legislativou. 

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

  • Úprava zájmového vzdělávání ve školní družině a školním klubu stanovená školským zákonem a vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Novela vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání a její vliv na činnost školní družiny a školního klubu a na vedení dokumentace (zejména ŠVP, vnitřní řád, přihlašování k zájmovému vzdělávání).
  • Spolupráce se zákonnými zástupci účastníků školní družiny a školního klubu, a to zejména v souvislosti s řešením nesouladu rodičů a vyzvedáváním ze školní družiny.
  • Práva a povinnosti vychovatelů školní družiny a školního klubu podle školského zákona.
  • Činnost vychovatelů školní družiny a školního klubu v pracovněprávních souvislostech (činnost v rámci sjednaného druhu práce, přímá a nepřímá pedagogická činnost, místo výkonu práce a vysílání na pracovní cestu, plat a součásti platu). Související dokumentace (pracovní smlouva, písemný rozvrh týdenní pracovní doby, platový výměr atd.)
  • Základní informace o odpovědnosti za škodu, která vznikla účastníkovi školní družiny nebo školního klubu, a odpovědnosti za škodu způsobenou účastníkem školní družiny nebo školního klubu.
  • Základní informace o trestní odpovědnosti vychovatelů školní družiny a školního klubu.
  • GDPR a činnost školní družiny a školního klubu. Související dokumentace (zejména souhlas se zpracováním osobních údajů, záznamy o činnostech zpracování, informace dle čl. 13 GDPR).
  • Dotazy, diskuse, výměna zkušeností.

Tento vzdělávací program je vhodný pro tzv. „Šablony II“, aktivita  2.V/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - d) osobnostně sociální rozvoj v rozsahu 8 hodin.

LEKTOR:

PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D - lektor školského managementu, odborník na          danou problematiku a školskou legislativu

TERMÍN:

 čtvrtek 16. května 2019

ČAS:

8.30 - 15:00 h s přestávkou na oběd (prezence 8:00 - 8:30 h)

MÍSTO: 

Zlín, Technologické inovační centrum Zlín, Vavrečkova 5262, přízemí 23. budovy
průmyslového areálu Svit (2. budova pod Krajským úřadem Zlínského kraje, vedle       restaurace „Prašád“) veřejné parkoviště naproti. V případě využití                                   veřejné dopravy se jedná o cca 10 min pěší chůze od nádraží ČSAD

CENA:  

1100,- Kč (včetně drobného občerstvení, oběd není součástí ceny) nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: pátek 10. května 2019 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

Obsazenost:Volná místa

„Každý, s kým se v životě potkám, mě v něčem předstihuje. Tak se od něho učím.“

Ralph Waldo Emerson