Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

Právní vědomí vychovatelů školních družin a pedagogů volného času

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:    14022

AKREDITOVÁNO MŠMT: č.j. MSMT-40343/2020-4-933

FORMA:                           ON-LINE

    

URČENO:
Vychovatelům školních družin, školních klubů, pedagogům volného času ze školských zařízení zájmového vzdělávání 

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Vzdělávacím cílem semináře je zvýšit úroveň právního vědomí pedagogů v oblasti zájmového vzdělávání, a to z úhlu pohledu různých oblastí práva (školské právní předpisy, pracovní, občanské a trestní právo, zpracování osobních údajů). Součástí je předepsaná dokumentace školní družiny, školního klubu v souladu s platnou školskou legislativou. 

O B S A H O V Á   N Á P L Ň :

  • Úprava zájmového vzdělávání ve školní družině a školním klubu stanovená školským zákonem a vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Novela vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání a její vliv na činnost školní družiny, školního klubu případně školského zařízení zájmového vzdělávání
  • Vedení pedagogické dokumentace (zejména ŠVP, vnitřní řád, přihlašování k zájmovému vzdělávání).
  • Spolupráce se zákonnými zástupci účastníků školní družiny a školního klubu, účastníků zájmového vzdělávání ve školském zařízení a to zejména v souvislosti s řešením nesouladu rodičů a vyzvedáváním ze školní družiny apod..
  • Práva a povinnosti vychovatelů školní družiny, školního klubu, pedagogů volného času podle školského zákona.
  • Základní informace o odpovědnosti za škodu, která vznikla účastníkovi školní družiny nebo školního klubu, a odpovědnosti za škodu způsobenou účastníkem školní družiny nebo školního klubu.
  • Základní informace o trestní odpovědnosti vychovatelů školní družiny, školního klubu, pedagogů volného času.
  • GDPR a činnost školní družiny, školního klubu, střediska volného času. Související dokumentace (zejména souhlas se zpracováním osobních údajů, záznamy o činnostech zpracování, informace dle čl. 13 GDPR).
  • Dotazy, diskuse, výměna zkušeností.
LEKTOR:

PhDr. Mgr. Monika Puškinová Ph.D.
zkušená a uznávaná lektorka, odborník na problematiku školské a pracovněprávní legislativy

TERMÍN a ČAS:

I.   část:   pondělí 6. června 2022
II.  část:   středa  8. června 2022

v obou dnech vždy v čase:
09:00 - 11:30 hod
             08:30 - 09:00 hod ..... doba pro ověření a navázání spojení, odstranění případných nedostatků ve spojení 

TECHNICKÉ VYBAVENÍ ÚČASTNÍKA:

 kvalitní připojení k internetu, možnost přenosu zvuku (sluchátka nebo reproduktory, mikrofon)

CENA:  

1200,- Kč     nejsme plátci DPH

platba POUZE bezhotovostní, a to  nejpozději 3 dny před konáním akce - viz Smluvní podmínky
v případě neuhrazené platby nebude účastníkovi zaslán odkaz na připojení k webináři 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

úterý 31. května 2022 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

 

Minimálně den před konáním webináře obdrží přihlášení zájemci (na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce) odkaz pro daný přenos a veškeré potřebné informace včetně návodu pro přihlášení. V případě potřeby je možné s organizátory navázat individuální zkušební přenos po ověření kvality a technických požadavků.

 

Obsazenost:Volná místa

„Kdo se vzdělává jen tělesně, stává se příliš hrubým; kdo se omezuje na muzické vzdělání, stává se změkčilejším, než je mu prospěšno.“

Platón