Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

PRAVIDLA A KRITERIA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

IDENTIFIKAČNÍ KÓD: 12420

AKREDITOVÁNO MŠMT: č.j.  MSMT- 29025/2017-1-1092

URČENO
Učitelům ZŠ a ZŠ speciálních, SŚ včetně gymnázií, asistentům pedagoga a dalším zájemcům o tuto problematiku.

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Cílem semináře je doplnit dovednosti účastníků o nové poznatky v oblasti hodnocení, seznámit je s dalšími způsoby, používanými v jiných školských systémech. To vše souvisí s filozofií vzdělávacího působení na žáky nebo studenty, která by měla být pozitivně působící a nesoutěživá, která podporuje vhodné edukační klima a o které také pojednávají jednotlivá témata semináře. Účastníci si prakticky vyzkouší nové způsoby hodnocení a získají i další praktické náměty do své praxe.

 

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

 • Jaký je účel hodnocení, co je to hodnocení?
 • Povzbuzující reakce
 • Nevýhody současného klasifikování
 • Doplňkové formy hodnocení
 • Slovní hodnocení versus známky
 • Formativní a normativní hodnocení
 • Individuální a sociální vztahová norma - jak vlastně hodnotit?
 • Psychologické aspekty hodnocení
 • To by se učiteli stát nemělo! (některé hodnotící systémy)
 • Vzájemné hodnocení a sebehodnocení žáků a studentů
 • Reflexe z praxe
 • Závěrečné shrnutí - co je tedy při hodnocení důležité?
 • Diskuse a sdílení zkušeností.

 

LEKTOR:

Mgr. Robert Čapek, Ph.D. - vyhledávaný lektor, didaktik, propagátor méně tradičních zůsobů výuky, autor knihy „Líný učitel“

TERMÍN:

středa 11. března 2020

ČAS:

13.00 - 17:00 h (prezence 12:30 - 13:00 h)

MÍSTO: 

Vsetín, Střední průmyslová škola strojnická, Pod Strání 1776

CENA:  

1250,- Kč (včetně drobného občerstvení) nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: pátek 28. února 2020 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

Obsazenost:Obsazeno

„Vzdělání je ta nejsilnější zbraň, kterou lze změnit svět.“

Nelson Mandela