Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

PRACOVNÍ PRÁVO NA KONCI ROKU 2021 - AKTUALITY, ZMĚNY, PROBLÉMY

IDENTIFIKAČNÍ KÓD: 16921

FORMA:  prezenční (v případě nepříznivé epidemiologické situace on-line) 

 

URČENO:
Zaměstnancům personálních útvarů, mzdovým účetním, vedoucím zaměstnancům a manažerům, majitelům a jednatelům firem, odborovým funkcionářům, a všem dalším zájemcům o pracovněprávní legislativu a její aktuální změny.

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Hlavním cílem je upozornit na změny a problémy v oblasti pracovního práva. Účastníci budou seznámeni jak s legislativními aktualitami, stanovisky ústředních orgánů nebo důležitou soudní judikaturou, tak s řešením problémů, s nimiž se potýkají nebo mohou potýkat ve své praxi. 

Dotazy zaslané předem spolu s přihláškou budou zodpovězeny přednostně.

 

O B S A H O V Á   N Á P L Ň :

  • Pracovněprávní legislativa

- nová práva a povinnosti zaměstnavatele v exekučním řízení (paušální částka na úhradu nákladů spojených se srážkami povinnost součinnosti s exekutorem)
- dopady novely zákona o nemocenském pojištění do pracovněprávních vztahů (jak omluvit zaměstnance při otcovské
- rozšíření zákazu výpovědi při ošetřování jiné fyzické osoby atd.
- whistleblowing aneb ochrana oznamovatelů - co to znamená a jak k tomu přistupovat
- jaká bude výše minimální mzdy
- nejnižší úroveň zaručené mzdy a platových tarifů v roce 2022

  • Sporné situace v pracovním právu a aktuální problémy z pracovněprávní praxe

- sjednání PP na dobu určitou v rozporu se zákonem
- prodlužování zkušební doby
- odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa
- posouzení intenzity porušení „pracovní kázně“
- vymezení rozsahu práce na základě dohod o pracích konaných mimo PP
- změna rozvržení pracovní doby nebo pracovního režimu
- správné doručení rozvazovacího právního jednání atd.
- kde se chybuje v nové právní úpravě dovolené?

  • Zdravotní (ne)způsobilost zaměstnance k práci

- jak pracovat s posudkovými závěry lékařských posudků z pracovnělékařských prohlídek
- dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti k práci a postup zaměstnavatele
- povaha překážky v práci při nepřidělování práce do skončení pracovního poměru
- právo na odstupné při rozvázání pracovního poměru ze zdravotních důvodů

  • Důležitá soudní judikatura

- vybraná rozhodnutí vyšších soudů z pracovně právní oblasti

  • Diskuze, odpovědi na dotazy, aktuality ke dni konání semináře
LEKTOR:

JUDr. Petr Bukovjan - specialista na personalistiku a pracovní právo                                                                                  

TERMÍN

pátek 26. listopadu 2021

ČAS:

9:00 - 14:00 hod  (prezence 8:30 - 9:00 hod)

MÍSTO: 

Vsetín, Střední průmyslová škola strojnická, Pod Strání 1776

CENA:  

1.450,- Kč  (včetně písemného materiálu s podrobným přehledem probíraných témat a drobného občerstvení),
                   v případě bezhotovostní platby nutná úhrada nejpozději 3 dny před konáním akce - viz. Smluvn podmínky,
                   nejsme plátci DPH 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

pondělí 22. listopadu 2021 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky

POZNÁMKA: 

Počet účastníků je omezen!

Obsazenost:Volná místa

„Důkazem vysokého vzdělání je schopnost mluvit o největších věcech nejjednodušším způsobem.“

David Hume