Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

PRÁCE UČITELE S ŽÁKY SE SPECIFICKÝMI PROBLÉMY

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:   15419

AKREDITACE MŠMT:   č.j. MSMT- 25417/2016-1-678

URČENO:
Učitelům základních škol a víceletých gymnázií, výchovným poradcům, vychovatelům školských zařízení, pedagogům volného času a dalším zájemcům o danou problematiku.

 

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Interaktivní seminář zaměřený na praktická cvičení a modelové situace při práci se žáky s nestandardním chováním a jednáním. Účastníci se seznámí s řešením, v emočně vypjatých situacích, s technikami a formou práce se žáky, kteří svým chováním a reakcemi na sebe upozorňují a provokují své okolí. Součástí je možnost řešení konkrétních problémů a situací.

 

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

  • Dynamika třídy, skupiny a její vliv na jedince.
  • Práce s verbálně agresivními jedinci.
  • Práce se zanedbanými a neúspěšnými žáky.
  • Úloha a kompetence současného učitele.
  • Jednání s bezhraničním rodičem, který věří jen svému dítěti a není ochoten se domlouvat na spolupráci.
  • Pravidla a hranice, jako jeden z důležitých nástrojů současného školství - nastavování, domlouvání se, posilování, udělování vyjímek a nutnost důsledného přístupu.
  • Techniky pomáhající sebeovládání a zvládání negativních emocí pedagogů.
  • Diskuse a sdílení zkušeností účastníků semináře.

 

LEKTOR: PhDr. Jan Svoboda, psycholog, žádaný lekto působící na OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ
TERMÍN a ČAS: úterý 10. září 2019
12.30 - 16:30 h (prezence 12:00 - 12:30 h)
MÍSTO: 

Valašské Meziříčí, Městský úřad Valašské Meziříčí, velká zasedací místnost, 1. patro (vchod z náměstí)

CENA:   760,- Kč (včetně drobného občerstvení) nejsme plátci DPH
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: středa 4. září 2019 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

Pro zájemce z řad pedagogů mateřských a základních škol ORP Valašské Meziříčí je účast na tomto semináři zdarma. Bude hrazeno z prostředků projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání Valašské Meziříčí II, a to bez ohledu na zřizovatele.

 

Obsazenost:Volná místa

„Vzdělání je ta nejsilnější zbraň, kterou lze změnit svět.“

Nelson Mandela