Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

POKLADNA, POKLADNÍ DOKLADY, GDPR a EET VE VZTAHU K VEDENÍ POKLADNY ŠKOLY, OBCE ČI JINÉ NEZISKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 2019

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:   13619

URČENO: 
Zaměstnancům, kteří jsou pověřeni vedením pokladny, přijímajícím platby v hotovosti, účetním účtujícím pokladní doklady, ekonomům škol, ředitelům škol, vedoucím školních jídelen, účetním obcí, starostům malých obcí a dalším zájemcům o danou problematiku.

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Vzdělávacím cílem je prohloubit a doplnit znalosti účastníků z oblasti týkající se praktické činnosti vedení pokladny organizace, otázek spojených s vystavováním, účtováním a oběhem pokladních dokladů v návaznosti na účetnictví, daňovou problematiku a nově ve vztahu k GDPR a EET v roce 2019. Dále upozornit na význam vnitřních předpisů zabezpečujících bezproblémový chod pokladny.

Dotazy zaslané předem spolu s přihláškou budou zodpovězeny přednostně.

 

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

Směrnice pro činnost pokladny

- podle typu organizace    

- druhy pokladních dokladů    

- podpisové vzory

- oběh účetních dokladů

- organizační struktura účetní jednotky

Způsob vystavování pokladních dokladů a nezbytné náležitosti    

- podle zákona o DPH

- zjednodušení daňové doklady, pojetí daňových dokladů (věrohodnost)     

- pro potřeby účetní jednotky    

- nové typy pokladních dokladů podle zákona o EET

- důležité náležitosti pro účetní a daňové prokazování nejen pro osoby povinné EET

- obchodní listiny podle občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích neporušenost a čitelnost)

- podle zákona o účetnictví

Jak vést pokladní knihu 

- obraty, zůstatky, protokolární předávání

- systém vedení další pokladny (školní jídelna…)

- ruční vedení pokladního deníku, vedení na PC

Valutová pokladna  

- zálohy na zahraniční pracovní cesty

- vyúčtování zahraničních pracovních cest

- směny korun na valuty

Účtování pokladních dokladů – příjmových, výdajových, cestovních příkazů, ceniny

Inventarizace, limity hotovosti, bezpečnostní předpisy

Dohoda o hmotné odpovědnosti a další návaznosti na zákoník práce

Vazba pokladny na účetnictví, mzdovou agendu, kumulace funkcí.

Zákon o omezení plateb v hotovosti, sankce

Náležitosti dokladů podle dalších předpisů: zákona o ochraně spotřebitele, živnostenského zákona

Zákon o elektronické evidenci tržeb - aktuální informace ke dni konání semináře k novele na základě rozhodnutí Ústavního soudu, který zrušil některé části zákona. Nové náležitosti účtenek a další.

Úprava činnosti v pokladně ve vztahu k ochraně osobních údajů (GDPR)

Dotazy, diskuse.

LEKTOR:

Květoslava Novotná - účetní,
                                   daňová poradkyně                                                                   

TERMÍN:

úterý 23. dubna 2019

ČAS:

9.00 - 13.00 hod (prezence 8:30 - 9:00 hod)

MÍSTO: 

Zlín, Střední průmyslová škola, tř. Tomáše Bati 4187 

CENA:  

1.050,- Kč  (vč. doprovodného materiálů a drobného občerstvení), nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: pondělí 15. dubna 2019 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

 

Obsazenost:Volná místa

„Pamatuj si, že dokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě mír.“

Jan Masaryk