Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

POKLADNA, POKLADNÍ DOKLADY, GDPR a EET ve vztahu k vedení pokladny v roce 2018

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:   15218

URČENO:  
Zaměstnancům, kteří jsou pověřeni vedením pokladny, přijímajícím tržby v hotovosti, vedoucím pracovníkům, účetním účtujícím pokladní doklady (všech typů organizací, neplátce i plátce DPH), ekonomům a vedoucím zaměstnancům ekonomických útvarů u podnikatelských i neziskových subjektů, subjektům EET i ostatním.

VZDÉLÁVACÍ CÍL:
Vzdělávacím cílem je prohloubit a doplnit znalosti účastníků z oblasti týkající se praktické činnosti vedení podnikové pokladny a otázek spojených s vystavováním, účtováním a oběhem pokladních dokladů v návaznosti na účetnictví a daňovou problematiku a nově ve vztahu k GDPR a EET v roce 2018. Dále upozornit na význam vnitřních předpisů zabezpečujících bezproblémový chod pokladny. Dotazy zaslané předem spolu s přihláškou budou zodpovězeny přednostně.

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:
Směrnice pro činnost pokladny - podle typu organizace
- organizační struktura účetní jednotky
- druhy pokladních dokladů
- oběh účetních dokladů
- podpisové vzory
Způsob vystavovanání pokladních dokladů a nezbytné náležitosti
- podle zákona o účetnictví
- podle zákona o DPH - zjednodušené daňové doklady, pojetí daňových dokladů-věrohodnost, neporušenost a čitelnost
- obchodní listiny podle občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích
- nové typy pokladních dokladů podle zákona o EET - důležité náležitosti pro účetní a daňové prokazování nejen pro osoby povinné EET
Jak vést pokladní knihu
- ruční vedení pokladního deníku, vedení na PC
- obraty, zůstatky, protokolární předávání
Valutová pokladna
- směny korun na valuty
- zálohy na zahraniční cesty
- vyúčtování zahraničních cest
Účtování pokladních dokladů - příjmových, výdajových, cestovních příkazů, ceniny
Inventarizace, limity hotovosti,bezpečnostní předpisy
Dohoda o hmotné odpovědnosti a další návaznosti na zákoník práce
Vazba pokladny na účetnictví, mzdovou agendu, kumulace funkcí
Pokladna v daňové evidenci
Zákon o omezení plateb v hotovosti, sankce
Náležitosti dokladů podle dalších předpisů: zákona o ochraně spotřebitele, živnostenského zákona
Úprava činnosti v pokladně ve vztahu k ochraně osobních údajů (GDPR)
Zákon o elektronické evidenci tržeb - aktuální informace ke dni konání semináře k novele na základě rozhodnutí Ústavního soudu, který zruřil některé části zákona. Nové náležitosti účtenek a další.
Dotazy, diskuse

 

LEKTOR: Květoslava Novotná - daňová poradkyně, odborník na danou problematiku
TERMÍN a ČAS: úterý 29. května 2018, 9:00 - 13:00 hod (prezence 8:30 - 9:00 hod) 
MÍSTO:  Vsetín, Střední průmyslová škola strojnická, Pod Strání 1776
CENA:   1.000,- Kč (vč. doprovodných materiálů a drobného občerstvení), nejsme plátci DPH
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: středa 23. května 2018 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

 

Poznámka:
Seminář je pořádán ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Zlínského kraje.

Obsazenost:Volná místa

„Lenošení bez vzdělání znamená smrt a hrob pro žijícího člověka.“

Seneca