Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

PLÁNOVÁNÍ, KONTROLNÍ A HODNOTÍCÍ ČINNOST ŘEDITELE ŠKOLY

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:   18119

AKREDITACE MŠMT:   č.j. MSMT-14977/2018-1-488

 

URČENO: 
Seminář je určen ředitelům MŠ, ředitelům ZŠ, ředitelům SŠ, ředitelům školských zařízení, zástupcům ředitelů, vedoucím učitelkám MŠ.    

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Efektivní a účelové plánovaní je jednou ze zásadních dovedností ředitele školy. První část semináře je zaměřena je plánování v oblasti rozvoje, zkvalitňování pedagogického procesu, vzdělávacího obsahu a personálního rozvoje školy.
Náplní druhé části je kontrolní a hodnotící činnosti ředitele školy, a to především se zaměřením na kontrolu a hodnocení kvality pedagogického procesu a výsledků vzdělávání.

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

Plánování v oblasti řízení a správy
- koncepce rozvoje školy (dlouhodobé plánování)
- priority a klíčové faktory
- plán rozvoje personálního zabezpečení činnosti školy
- rozvoj informačního a komunikační systému
- prezentace školy a public relations
- zlepšování kvality materiální vybavení
- krátkodobé operativní plánování (měsíční, týdenní plánování)
Plánování v oblasti vzdělávání
- vzdělávací kurikulum a inovace
- další vzdělávání pedagogických pracovníků
- podpora žáků se speciálně vzdělávacími potřebami
- poradenský a konzultační servis pro žáky i rodiče
Systém kontrolní a hospitační činnosti
- plánování a zaměření kontrolní činnosti
- realizace kontrolní činnosti
- zásady hospitační činnosti v pedagogickém procesu
- práce se zjištěními z kontrolní a hospitační činnosti
- realizace opatření z kontrolní a hospitační činnosti
Výsledky vzdělávání
- hodnocení kvality vzdělávání
- zjišťování kvality výsledků vzdělávání
- práce se zjištěnými výsledky vzdělávání a realizace opatření
Diskuze, odpovědi na dotazy

LEKTOR:

PhDr. Vlastislav Kožela - ředitel krajského inspektorátu ČŠI ve Zlíně

TERMÍN a ČAS:

středa 27. listopadu 2019

09.00 – 13:00 h (prezence 8:30 - 9:00 h)

MÍSTO: 

Zlín, Technologické inovační centrum Zlín, Vavrečkova 5262, přízemí 23. budovy průmyslového
areálu Svit (2. budova pod Krajským úřadem Zlínského kraje, vedle restaurace "Prašád")
veřejné parkoviště naproti. V případě využití veřejné dopravy se jedná o cca 10 min pěší chůze
od nádraží ČSAD

CENA:  

850,- Kč (včetně drobného občerstvení) nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

čtvrtek 21. listopadu 2019 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

 

Obsazenost:Volná místa

„Úspěch je špatný učitel. Kvůli němu si chytří lidé myslí, že nemohou prohrát.“

William H. Gates