Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

PLÁNOVÁNÍ, KONTROLNÍ A HODNOTÍCÍ ČINNOST ŘEDITELE ŠKOLY

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:   18118

AKREDITACE MŠMT:   č.j. MSMT-14977/2018-1-48                                                       

URČENO:
Seminář je určen ředitelům škol a školských zařízení.    

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Efektivní a účelové plánovaní je jednou ze zásadních dovedností ředitele školy. První část semináře je zaměřena je plánování v oblasti rozvoje, zkvalitňování pedagogického procesu, vzdělávacího obsahu a personálního rozvoje školy.
Náplní druhé části je kontrolní a hodnotící činnosti ředitele školy, a to především se zaměřením na kontrolu a hodnocení kvality pedagogického procesu a výsledků vzdělávání.

 

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

Plánování v oblasti řízení a správy
- koncepce rozvoje školy (dlouhodobé plánování)
- priority a klíčové faktory
- plán rozvoje personálního zabezpečení činnosti školy
- rozvoj informačního a komunikační systému
- prezentace školy a public relations
- zlepšování kvality materiální vybavení
- krátkodobé operativní plánování (měsíční, týdenní plánování)

 

Plánování v oblasti vzdělávání 
- vzdělávací kurikulum a inovace
- další vzdělávání pedagogických pracovníků
- podpora žáků se speciálně vzdělávacími potřebami 
- poradenský a konzultační servis pro žáky i rodiče

 

Systém kontrolní činnosti
- plánování a zaměření kontrolní činnosti
- realizace kontrolní činnosti
- práce se zjištěními z kontrolní činnosti
- realizace opatření z kontrolní činnosti             

Výsledky vzdělávání
- hodnocení kvality vzdělávání
- zjišťování kvality výsledků vzdělávání
- práce se zjištěnými výsledky vzdělávání a realizace opatření

Diskuze, odpovědi na dotazy.

LEKTOR:

PhDr. Vlastislav Kožela - ředitel Krajského inspektorátu ČŠI ve Zlíně

TERMÍN:

ČAS:

úterý 27. listopadu 2018

9.00 - 13:00 h (prezence 7:30 - 9:00 h)

MÍSTO: 

Zlín, Střední průmyslová škola, tř. Tomáše Bati 4187

CENA:  

770,00 Kč (včetně drobného občerstvení) nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: středa 21. listopadu 2018 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

 

Obsazenost:Volná místa

„Vzdělání je ta nejsilnější zbraň, kterou lze změnit svět.“

Nelson Mandela