Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ VÝBAVA UČITELE mš

IDENTIFIKAČNÍ KÓD: 13521

AKREDITOVÁNO MŠMT:  MSMT-14977/2018-1-488

FORMA: on-line

 

URČENO:
Učitelům MŠ, asistentům pedagoga, vhodné pro učitele 1. ročníku ZŠ a učitele přípravných tříd

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Cílem je rozvoj komunikačních a sociálních kompetencí u pedagogů MŠ. Účastníkům budou představeny východiska uchopení kreativity učitele, uplatňování adekvátních způsobů motivace, důkladného promýšlení aktivit a vytváření pevných základů pozitivního rozvoje dětí v souladu s  dalšími činiteli didaktického procesu.

 

O B S A H O V Á   N Á P L Ň :

  • Rozdíly v úrovni sociální a emociální zralosti u dětí
  • Vnímání emocí u předškoláků
  • Jak zvládat negativní emoce u dětí předškolního a mladšího školního věku
  • Nápady, jak pomoci předškolákům nezralým v oblasti sociální a emocionální
  • Motivační dovednosti a schopnosti učitele
  • Kreativita, jako cesta k řešení problémů
  • Sebereflexe učitele
  • Kontra kreativní vlivy ve výchově
  • Diskuse, sdílení zkušeností.

 

LEKTOR:

Bc. Lena Banszel-Freyová - oblíbená a zkušená lektorka, spisovatelka, propagátorka netradičníc způsobů výuky            

TERMÍN

středa 21. dubna 2021

ČAS:

12:30 - 17:30 hod (bloky po 90 minutách s přestávkou mezi bloky), 12:00 - 12:30 hod.....doba pro ověření a navázání spojení                

CENA:  

900,- Kč,  nejsme plátci DPH, platba POUZE bezhotovostní, a to nejpozději 3 dny před konáním akce viz. Smluvní podmínky!! - v případě neuhrazení platby nebude účastníkovi zaslán odkaz k připojení na webinář!!     

NUTNÉ TECHNICKÉ VYBAVENÍ ÚČASTNÍKA:

kvalitní připojení k internetu, možnost přenosu zvuku (sluchátka nebo reproduktory, mikrofon)

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

čtvrtek 15. dubna 2021 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

 

Nejpozději den před konáním webináře obdrží přihlášení zájemci (na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce) odkaz pro daný přenos a veškeré potřebné informace včetně návodu pro přihlášení.
V případě potřeby je možné s organizátory navázat individuální zkušební přenos pro ověření kvality a technických požadavků.

Obsazenost:Volná místa

„Vzdělání není pouhým nashromážděním jednotlivých vědomostí, jako není těstem mouka, voda, sůl, kvasnice atd. dohromady naházené.“

Tomáš Garrigue Masaryk