Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ ROZVOJ UČITELE V MŠ

IDENTIFIKAČNÍ KÓD: 12520

AKREDITOVÁNO MŠMT: č.j. MSMT-1139/2019-2-58

 

URČENO: 
Učitelům MŠ, asistentům pedagoga. 

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Seminář je zaměřen na osobnostně orientovanou výchovu a vzdělávání, na rozvoj sebepoznání, osobních kvalit, prohloubení zejména respektující komunikace a sebereflexe pedagogů.

Cílem je podpořit předškolní pedagogy v oblasti emoční inteligence, zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, ukázat, jak může osobnostně-sociální výcvik napomoci každému člověku v hledání vlastního místa ve společnosti a efektivního chování.

 

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

 • Komunikace, seznamovací aktivity
 • Postoje a názory
 • Komunikace verbální a neverbální
 • Jednání a vyjednávání s rodiči
 • Emoce a jejich vliv na náš život
 • Sebedůvěra, sebevědomí, pocit vlastní hodnoty
 • Potřeby a role a současného učitele mateřské školy
 • Řešení problematických situací v kolektivu, rodině a projekce v práci s dětmi
 • Sebereflexe učitele mateřské školy jako základ jeho profesního růstu
 • Testy a aktivity zaměřené na rozvoj sebepoznání dle zkušeností a konkrétních potřeb účastníků
 • Prevence syndromu vyhoření
 • Reflexe a zpětná vazba
 • Diskuze, výměna zkušeností 

Tento vzdělávací program je vhodný pro tzv. „Šablony II“, aktivita 2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - d) osobnostně sociální rozvoj v rozsahu 8 hodin.

LEKTOR:

Mgr. Juliana Gardošová - odbormík na danou problematiku s celoživotní praxí v MŠ

TERMÍN:

ČAS:

středa 18. března 2020

8.30 - 15:00 h (s krátkou přestávkou na oběd, prezence 8:00 - 8:30 h)

MÍSTO: 

Zlín, Základní škola Zlín-Malenovice, tř. Svobody 868 (doprava - každý trolejbus Zlín-Otrokovice, zastávka MHD U Mlýna, ZŠ cca 10 min pěší chůze v sídlišti)

CENA:  

1.040,- Kč (vč.drobného občerstvení, oběd není v ceně semináře) nejsme plátci DPH                            

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

čtvrtek 12. března 2020 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

 

Obsazenost:Volná místa

„Pamatuj si, že dokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě mír.“

Jan Masaryk