Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

NOVINKY V NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉM NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V ROCE 2021, ELDP, POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELŮ V DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ OD 1.1.2021

IDENTIFIKAČNÍ KÓD: 10921   

FORMA: on-line

                                                                                                        

URČENO: 
Mzdovým účetním, finančním účetním, ekonomům a ostatním odborníkům všech typů zaměstnavatelských subjektů, kteří se zabývají mzdovou problematikou a chtějí v této oblasti získat nové informace v souvislosti s legislativními změnami.

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Cílem vzdělávacího programu je provést výklad příslušných právních předpisů, zejména tzv. krizových zákonů, kde dochází k významným změnám v oblasti nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení v roce 2021. Účastníci budou upozorněni na nové povinnosti zaměstnavatelů v oblasti povinné elektronické komunikace s orgány nemocenského pojištění, povinnosti archivace a vedení dokumentace nemocenského pojištění, včetně novinek z oblasti důchodového pojištění a ELDP.
Dotazy zaslané předem spolu s přihláškou budou zodpovězeny přednostně.

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:
Změny v nemocenském pojištění a pojistném na sociální zabezpečení s důrazem na problematické oblasti plnění povinností zaměstnavatelů
- změny a specifika náhrady mzdy vyplácené zaměstnavatelem v prvních 14KD trvání karantény či dočasné pracovní neschopnosti
- přijímání a předkládání podkladů pro výplatu dávek nemocenského pojištění
- e-neschopenka včetně karantény ve všech souvislostech
- archivace a  vedení evidence v oblasti nemocenského pojištění
- nové povinností zaměstnavatelů v návaznosti  na  změnu rozhodného příjmu v nemocenském/důchodovém pojištění
- změny dalších výpočtových parametrů jako jsou průměrná mzda, maximální vyměřovací základ  apod.
- povinná elektronická komunikace zaměstnavatelů s orgány nemocenského pojištění dotýkající se sociálního zabezpečení
Krizové zákony v oblasti výplaty dávek nemocenského pojištění
Krizové zákony v oblasti pojistného na sociální zabezpečení se zaměřením na ošetřovné
Povinností zaměstnavatelů v důchodovém pojištění a ELDP
- novinky a problematické záležitosti u ELDP v roce 2020 a 2021

 

UPOZORNĚNÍ:

V případě zájmu současně o seminář  „Novinky v nemocenském pojištění a pojistném na sociálním zabezpečení v roce 2021“, „Roční zúčtování mezd za rok 2020 a zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2021“ a „Změny ve zdravotním pojištění v roce 2020 a 2021“ činí cena cyklu těchto tří seminářů 2.950 Kč.

LEKTOR:

Ing. Kateřina Běhunčíková, odborník na danou problematiku, ČSSZ

TERMÍN

čtvrtek 21. ledna 2021

ČAS:

9:00 - 13:30 hod (bloky po 90 minutách s přestávkami 30 min. mezi bloky)                                                                                                                  8:00 - 8:30 hod. - doba pro ověření a navázání spojení
                            8:30 - 9:00 hod - doba k odstranění případných nedostatků ve spojení

CENA:  

1190,- Kč  (včetně doprovodného materiálu), nejsme plátci DPH, platba POUZE bezhotovostní (viz. Smluvní podmínky)
                  

NUTNÉ TECHNICKÉ VYBAVENÍ ÚČASTNÍKA:

kvalitní připojení k internetu, možnost přenosu zvuku (sluchátka nebo reproduktory, mikrofon)

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

pátek 15. ledna 2021 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

 

Nejpozději den před konáním webináře obdrží přihlášení zájemci (na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce) odkaz pro daný přenos a veškeré potřebné informace včetně návodu pro přihlášení.
V případě potřeby je možné s organizátory navázat individuální zkušební přenos pro ověření kvality a technických požadavků.

Obsazenost:Volná místa

„Každý, s kým se v životě potkám, mě v něčem předstihuje. Tak se od něho učím.“

Ralph Waldo Emerson