Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

NOVINKY V DANÍCH A ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ - ZMĚNY PŘIJATÉ V PRVNÍM ČTVRTLETÍ ROKU 2023

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:    12223

FORMA:                           PREZENČNÍ

 

LEKTOR:

Ing. Dana Vankeová - certifikovaná účetní, specialista na danou problematiku                          

TERMÍN

pátek 24. března 2023

ČAS:

9:00 - 14:00 hod (prezence 8:30 - 9:00 hod) 

MÍSTO: 

Vsetín, Střední průmyslová škola strojnická, Pod Strání 1776

CENA:  

1500,- Kč  vč. drobného občerstvení, nejsme plátci DPH
                  v případě bezhotovostní platby nutná úhrada nejpozději 3 dny před konáním akce - viz. Smluvní podmínky

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

pondělí 20. března 2023 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky na č. 737621154)

 

URČENO:
Ekonomům, finančním účetním, majitelům a jednatelům obchodních společností, auditorům, daňovým poradcům a dalším zájemcům, kteří chtějí získat nové informace ke změnám v oblasti účetnictví a daní pro rok 2023. 

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Cílem je seznámit účastníky se všemi novinkami v oblasti daní a účetnictví podnikatelských subjektů přijatých v roce  2022 s přesahem do 1. čtvrtletí roku 2023.

Své dotazy můžete poslat již v předstihu spolu s přihláškou.

 

O B S A H O V Á   N Á P L Ň :

Přehled novel zákona o daních z příjmůaktuálně platných
- přehled novel zákona o daních z příjmů
- dopad dění na Ukrajině do daňové problematiky
- změny u nízkoemisních vozidel při použití pro soukromé účely a další včetně změn v paušální daní
Nový Pokyn D-59
- nahrazuje Pokyn D-22
- aktualizovaný výklad zákona o daních z příjmů
Novela zákona o DPH
- zvýšení limitu pro plátcovství od 1.1.2023
- změny v oblasti pokut
Zákon o dani z neočekávaných zisků
Změny v oblasti cestovních náhrad v průběhu roku 2022 a pro rok 2023
Informace z oblasti Ministerstva práce a sociálních věcí
- aktuální informace a informace o dopadech připravovaných změn v Zákoníku práce
Datové schránky pro OSVČ
- základní informace pro uživatele
Nový zákon o účetnictví s platností od 1.1.2024
- základní informace s rozborem nejdůležitějších změn
Informace GFŘ a MF
- nejdůležitější informace zveřejněné ve Finančních zpravodajích
- zápisy z jednání KV KDP s GFŘ a další
Další aktuální informace k datu konání semináře

Diskuse, odpovědi na dotazy.

    

Obsazenost:Volná místa

„Pamatuj si, že dokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě mír.“

Jan Masaryk