Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

NOVINKY V NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉM NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V ROCE 2019, NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZAMĚSTNAVATELŮ V NEMOCENSKÉM A DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:   10719

URČENO:
Mzdovým účetním, finančním účetním, ekonomům a ostatním odborníkům všech typů zaměstnavatelských subjektů, kteří se zabývají mzdovou problematikou a chtějí v této oblasti získat nové informace v souvislosti s legislativními změnami.

 

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Cílem tohoto semináře je provést výklad příslušných právních předpisů a upozornit na změny, ke kterým dojde v oblasti nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení v roce 2019. Účastníci budou dále upozorněni na nové tiskopisy v souvislosti s GDPR, s povinnostmi zaměstnavatelů v důchodovém pojištění v roce 2019 a se zásadami pro vyplňování ELDP v roce 2019. Výklad bude ve všech oblastech doplněn o názorné příklady s upozorněním na nejčastější chyby a nejasnosti u zaměstnavatelů.

Dotazy zaslané předem spolu s přihláškou budou zodpovězeny přednostně.

 

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

  • Změny právní úpravy sociálního zabezpečení od 1.1.2019 a případně v průběhu roku 2019.
  • Změny v nemocenském pojištění zaměstnanců - změny v posuzování účasti na pojištění dle změny rozhodných částek pro účast na pojištění u zaměstnání malého rozsahu a dohody o provedení práce, budou-li schváleny legislativním procesem; e-neschopenka.
  • První praktické zkušenosti s novými dávkami nemocenského pojištění, tj. „otcovská“ a „dlouhodobé ošetřovné“, z pohledu povinností zaměstnavatele.
  • Nové redukční hranice pro nemocenské pojištění, náhradu mzdy a jiné výpočtové parametry v oblasti sociálního pojištění
  • Náhrada mzdy nebo platu při dočasné pracovní neschopnosti, aktuální změny pro rok 2019 - legislativní návrh na zrušení karenční doby pro poskytování náhrady mzdy v době dočasné pracovní neschopnosti, příklady nejčastějších chyb z praxe.
  • Pojistné na sociální zabezpečení u zaměstnanců, zaměstnavatelů a OSVČ, maximální vyměřovací základ v roce 2019, kompenzace pojistného na sociální zabezpečení v souvislosti s zrušením karenční doby pro výplatu náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti.
  • Nové tiskopisy v návaznosti na nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), povinnosti zaměstnavatelů x nařízení o GDPR.
  • Evidenční listy důchodového pojištění - zásady pro vyplňování a předkládání ELDP v roce 2019, povinnosti zaměstnavatelů v důchodovém pojištění v roce 2019, ELDP s QR kódem.
  • Změny v přístupech ke službám e-portálu ČSSZ (e-podání a další služby v návaznosti na elektronický občanský průkaz a vlastní uživatelský účet).
  • Diskuze, odpovědi na dotazy.
LEKTOR:

Ing. Kateřina Běhunčíková, odborník na danou problematiku, ČSSZ

TERMÍN:

ČAS:

pátek 18. ledna 2019

9:00 - 13:30 hod (prezence 8:30 - 9:00 hod)

MÍSTO: 

Valašské Meziříčí, objekt firmy PONAST spol. s r.o., Na Potůčkách 163
(směr Rožnov p. Radhoštěm, vedle supermarketu Lidl)

CENA:  

960,- Kč (vč. doprovodných materiálů a drobného občerstvení), nejsme plátci DPH

v případě bezhotovostní platby na účet pořadatele, prosíme o zaslání zálohové platby až po 1.1.2019!!

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

pondělí 14. ledna 2019 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

 

UPOZORNĚNÍ:

V případě zájmu současně o seminář „Novinky v právní úpravě nemocenského pojištění, sociálního zabezpečení v roce 2019“, „Roční zúčtování mezd za rok 2018 a zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2019“ a „Změny ve zdravotním pojištění v roce 2018 a 2019“ činí cena cyklu těchto tří seminářů 2.600 Kč.

Obsazenost:Volná místa

„Vzdělání je ta nejsilnější zbraň, kterou lze změnit svět.“

Nelson Mandela