Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE, PŘEHLED ZMĚN V PRACOVNĚPRÁVNÍCH PŘEDPISECH V ROCE 2020 A 2021

IDENTIFIKAČNÍ KÓD: 16920                      

URČENO:
Zaměstnancům personálních útvarů, mzdovým účetním, vedoucím zaměstnancům a manažerům, majitelům a jednatelům firem, odborovým funkcionářům, a všem dalším zájemcům o pracovněprávní legislativu a její aktuální změny. 

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Cílem je upozornit účastníky na změny z oblasti pracovněprávních předpisů, ke kterým došlo v průběhu roku 2020. Dále podat podobný přehled a výklad ke změnám, ke kterým dochází v roce 2021, a to nejen v zákoníku práce, ale i v dalších pracovněprávních předpisech. S využitím příkladů bude zvláštní pozornost věnována stěžejní záležitosti novely zákoníku práce, kterou je nová právní úprava při stanovení nároku na dovolenou zaměstnance.   

Dotazy zaslané předem spolu s přihláškou budou zodpovězeny přednostně.

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:
Změny v zákoníku práce od 30. 7. 2020 a výkladové problémy s nimi spojené
- jak s dosavadními doložkami odvolatelnosti?
- pružné rozvržení a zápočet dovolené do odpracované doby
- pomohly změny v oblasti doručování?
Změny zákoníku práce od 1.1.2021
Dovolená v roce 2021 v hodinách
- co to znamená
- vymezení základních rozdílů oproti dosavadní právní úpravě
- upozornění na nesprávné výklady
- vybrané příklady z praxe
Sdílené pracovní místo a jeho správná aplikace
Změny v právní úpravě odměňování a v souvisejících oblastech
- nová výše minimální mzdy a nejnižší úroveň zaručené mzdy
- změny v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Další přijaté či připravované změny v jiných právních předpisech
- odchodné strážníků obecní policie
- doba určitá u pedagogických pracovníků
- změny v zákoně o zaměstnanosti (povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením)
- zvýšení výměry dovolené v tzv. podnikatelské sféře na 5 týdnů apod.
Nová výkladová stanoviska AKV a aktuální rozhodnutí Nejvyššího soudu v pracovněprávních věcech.
Diskuse, odpovědi na dotazy.

LEKTOR:

JUDr. Petr Bukovjan - specialista na pracovní právo     

TERMÍN

čtvrtek 3. prosince 2020

ČAS:

9.00 - 14.00 hod (prezence 8:30 - 9:00 hod)

MÍSTO: 

Vsetín, Střední průmyslová škola strojnická, Pod Strání 1776

CENA:  

1.450,- Kč  (vč. doprovodného materiálů a drobného občerstvení), nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

pátek 27. listopadu 2020 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky

Obsazenost:Volná místa

„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“

Jan Amos Komenský