Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE A DALŠÍ AKTUÁLNÍ ZMĚNY PRACOVNĚPRÁVNÍ LEGISLATIVY

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:    15823

FORMA:                           PREZENČNÍ

LEKTOR:

JUDr. Petr Bukovjan - specialista na personalistiku a pracovní právo 

TERMÍN a ČAS:

pátek 24. listopadu 2023

9:00 - 14:00 hod (prezence 8:30 - 9:00 hod)

MÍSTO: 

Vsetín, Střední průmyslová škola strojnická, Pod Strání 1776

CENA:  

1700,- Kč (vč. drobného občerstvení), nejsme plátci DPH 
                 v případě bezhotovostní platby nutná úhrada nejpozději 3 dny před konáním akce - viz Smluvní podmínky           

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: pondělí 20. listopadu 2023 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky na č. 737621154)

  

URČENO: 
Zaměstnancům personálních útvarů, mzdovým účetním, vedoucím zaměstnancům a manažerům, majitelům a jednatelům firem, odborovým funkcionářům, a všem dalším zájemcům o pracovněprávní legislativu a její aktuální změny. 

VZDÉLÁVACÍ CÍL:
Hlavním cílem je informovat účastníky o aktuálních novinkách v oblasti pracovního práva a řešení problémů, které přinesla novela zákoníku práce a jiné právní předpisy. Obsahem je taktéž nabídka a pomoc při řešení problémů, které v pracovněprávní praxi přetrvávají a které mohou vést ke sporům nebo dohadům mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.

Dotazy zaslané předem spolu s přihláškou budou zodpovězeny přednostně.

                        

 

O B S A H O V Á   N Á P L Ň :

Rozbor změn provedených velkou implementační novelou zákoníku práce:
- uzavírání základních smluv elektronickou cestou (jaké dokumenty a za jakých podmínek)
- informační povinnost zaměstnavatele (větší rozsah a kratší lhůta)
- dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (rozvrh směn; právo na příplatky a na dovolenou atd.)
- nepřetržitý denní odpočinek a nepřetržitý odpočinek v týdnu (reakce na judikaturu Soudního dvora EU)
- pracovní podmínky některých skupin zaměstnanců (zpřesnění a rozšíření právní úpravy)
- výkon práce na dálku (sjednání dohody o tom; úhrada nákladů s tím spojených včetně možnosti paušální částky atd.)
- doručování písemností (jiná preference; flexibilnější pojetí)

Další vybrané změny
- sjednání kratší pracovní doby; další dohodnutá práce přesčas ve zdravotnictví; rodičovská dovolená atd.
- návrh novely zákona o zaměstnanosti - změny v právní úpravě agenturního zaměstnávání; nové povinnosti agentury práce a uživatele atd.

Diskutované problémy a jejich řešení z pracovněprávní praxe lektora

Aktuální soudní judikatura v pracovněprávní oblasti

Diskuse, odpovědi na dotazy

Obsazenost:Volná místa

„Vzdělání není pouhým nashromážděním jednotlivých vědomostí, jako není těstem mouka, voda, sůl, kvasnice atd. dohromady naházené.“

Tomáš Garrigue Masaryk