Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

NOVELA ZÁKONA O DPH ÚČINNÁ OD 1.4.2019 A DALŠÍ ZMĚNY DAŇOVÝCH ZÁKONŮ V ROCE 2019

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:   13019  

URČENO
Ekonomům, finančním účetním, majitelům a jednatelům obchodních společností, auditorům, daňovým
poradcům a dalším zájemcům z podnikatelských subjektů.

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Cíle semináře je podrobně seznámit účastníky s nejdůležitějšími změnami poslední novelizace zákona o DPH a dalších dańových zákonů platných v roce 2019. Pozornost bude věnována zejména změnám v zákoně o daních z příjmu.  

Své dotazy můžete poslat již v předstihu spolu s přihláškou.

 

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

Novela zákona o DPH v roce 2019

 • Aktuální stav zákona o DPH a legislativy EU, informace GFŘ.
 • Změny a vymezení základních pojmů (obvyklá cena úplata, uskutečněné plnění, dotace k ceně, osoba povinné k dani, leasing, nájem).
 • Změny a úpravy v předmětu daně (redefinice předmětu daně)
 • Změny v oblasti sazeb daně (přesuny z první snížené sazby daně do druhé snížené sazby daně)
 • Změny u digitálních služeb (zavedení limitu u digitálních služeb poskytovaných osobám nepovinným k dani)
 • Nová pravidla pro nakládání s poukazy (dodání zboží nebo poskytnutí služby s využitím poukazu, nové pojmy jednoúčelový a více účelový poukaz, základ daně u víceúčelového poukazu)
 • Základ daně a oprava základu daně (položky zahrnované do základu daně, směna, platby virtuální měnou, nový způsob výpočtu DPH, zrušeno zaokrouhlování výše daně, rozšíření možnosti oprav u nedobytných pohledávek, uvádění oprav v DAP k DPH)
 • Změny u výpočtu daně (zrušen výpočet daně pomocí koeficientů)
 • Daňové doklady (nová úprava souhrnného daňového dokladu a změny a náležitostí daňových dokladů)
 • Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku
 • Úpravy pokut vsouvislosti s kontrolním hlášením (rozšíření možností uložení pokuty)
 • Další změny v návaznosti na implementaci evropských směrnic.

 

Další změny daňových zákonů v rámci daňového balíčku v roce 2019

 • Zákon o daních z příjmů
 • Insolvenční zákon
 • Daňový řád
 • Celní zákon a další

 

LEKTOR:

Ing. Dana Vankeová, certifikovaná účetní a členka dozorčí komise Komory certifikovaných   účetních                    

TERMÍN:

ČAS:

pátek 5. dubna 2019  

9:00 - 14:00 hod (prezence 8:30 - 9:00 hod)

MÍSTO: 

Vsetín, Střední průmyslová škola strojnická, Pod Strání 1776

CENA:  

1.200,- Kč (vč. doprovodných materiálů a drobného občerstvení), nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: pondělí 1. dubna 2019 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

 

Obsazenost:Volná místa

„Každý, s kým se v životě potkám, mě v něčem předstihuje. Tak se od něho učím.“

Ralph Waldo Emerson