Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

NOVELA ZÁKONA O DPH SE ZAMĚŘENÍM NA ČINNOST ŠKOL, OBCÍ A DALŠÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ROCE 2019

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:   14719

                                                                                                                    

URČENO:
Začínajícím i zkušeným ekonomům a účetním územně správných celků, jimi zřízených příspěvkových organizací, jako jsou školy, školská zařízení, kulturní a sportovní zařízení, neziskové organizace, které nejsou zřízeny za účelem podnikání, ale jsou nebo se stanou v roce 2019 plátci DPH. 

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Hlavním cílem semináře je upozornit stávající i nové plátce na změny zákona o DPH a jeho právní stav v roce 2019. Jedná se o novelu zákona o DPH, která je účinná již od 1.4.2019. Novela obsahuje poměrně zásadní změny postupů při uplatňování režimu daně z přidané hodnoty u organizací, které nejsou zřízeny za účelem podnikání.

Účastníci budou rovněž seznámeni s aktuálním vývojem změn pojmu „úplata“ a „dotace k ceně“, které budou mít opět zásadní dopad do financování neziskového sektoru.

 

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

 • Změna v definici pojmu „ekonomická činnost“.
 • Změna ve způsob výpočtu daně z celkové částky včetně daně.
 • Změna v zaokrouhlování vystavených daňových dokladů.
 • Věcné břemeno jako nájem.
 • Jednoúčelové a víceúčelové poukazy.
 • Nová úprava dlouhodobých kontraktů.
 • Změny ve vystavování souhrnných dokladech.
 • Vystavování opravných daňových dokladů.
 • Oprava základu daně u nedobytných pohledávek.
 • Nová pravidla pro osvobození nájmu nemovitých věcí..
 • Změny v osvobozených plněních.
 • Oprava odpočtu daně a oprava odpočtu daně u nedobytné pohledávky.
 • Nová pravidla při částečném nárokování daně na vstupu.
 • Změna zálohového koeficientu během roku.
 • Úprava odpočtu daně při provedení „významné opravy“ nemovité věci – nad 200.000 Kč.
 • Změny v uplatňování režimu přenesené daňové povinnosti.
 • Nové dopady uvádění skutečností rozhodných pro vyměření daně v nesprávném zdaňovacím období.
 • Změna v definici pojmu „úplata“ a její vysvětlení na příkladech judikátů SDEU..
 • Změna v definici pojmu „dotace k ceně“ a její vysvětlení na příkladech judikátů SDEU.
 • Diskuze, odpovědi na dotazy.

 

LEKTOR:

Ing. Simona Pacáková, daňová poradkyně, odborník na problematiku DPH u neziskových organizací  

TERMÍN:

ČAS:

pondělí 3. června 2019

9:00 - 14:00 hod (prezence 8:30 - 9:00 hod)

MÍSTO: 

Zlín, Střední průmyslová škola, tř. Tomáše Bati 4187 

CENA:  

1.180,- Kč (vč. doprovodných materiálů a drobného občerstvení), nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: úterý 28. května 2019 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

 

Obsazenost:Volná místa

„Láska je učitelka, ale je třeba, abychom ji uměli získat, neboť lidi těžko lze podmanit, těžko získat, draze se vykupuje lidské srdce, dlouho úmornou prací a po dlouhém čase, neboť nestačí milovat na náhodný okamžik, ale na celou dobu.“

Fjodor Michajlovič Dostojevskij