Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

NEOČEKÁVANÉ SITUACE VE ŠKOLNÍM KOLEKTIVU A JEJICH PRAKTICKÁ ŘEŠENÍ

IDENTIFIKAČNÍ KÓD: 15721

AKREDITOVÁNO MŠMT: č.j. MSMT- 26070/2018-2-722

FORMA: PREZENČNÍ

           

URČENO:
Učitelům ZŠ, SŠ, asistentům pedagoga, vychovatelům, a ostatním pedagogům škol a školských zařízení. 

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Seminář přinášející praktické rady k odhalování příčin nežádoucího jednání a chování žáků a studentů. Cílem je metodická pomoc k efektivnímu řešení kázeňských problémů a možnosti jejich odstraňování. Součástí je na modelových situacích nabídnout možné varianty řešení, jak se připravit a reagovat na neočekávané situace, a tím dosáhnout zlepšení kvality pedagogické práce.

Konkrétní problémy s nevhodným a nežádoucím chováním žáků z praxe účastníků jsou vítány.

 

O B S A H O V Á   N Á P L Ň :

Školní prostředí, autorita a kázeň, jako součást klimatu třídy a školy
Pravidla chování a jejich dodržování
Statut učitele, sebereflexe a sebepoznání
Žák a student v kolektivu a vzájemné ovlivňování
Regulace třídního kolektivu
Neočekávané situace - jak se v nich orientovat?
- etická práce s neukázněným žákem, studentem (agresivní, šikanující)
- zkratkovité chování a nepřiměřené chování učitele
- jak správně postupovat
Případové studie a jejich řešení - praktické nácviky
Možnosti řešení konkrétních situací z praxe účastníků
Kazuistika
Diskuse, sdílení zkušeností

 

LEKTOR:

PhDr. Jan Svoboda - psycholog, žádaný lektor, působící na Pedagogické fakultě Ostravské Univerzity

TERMÍN

pondělí 18. října 2021

ČAS:

9:00 - 13:00 h (prezence 8:30 - 9:00 h)

MÍSTO: 

Vsetín, Střední průmyslová škola strojnická, Pod Strání 1776

CENA:  

850,- Kč (včetně drobného občerstvení),
                v případě bezhotovostní platby nejpozději 3 dny před konáním akce - viz. Smluvní podmínky
                nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

úterý 12. října 2021 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

Obsazenost:Volná místa

„Lenošení bez vzdělání znamená smrt a hrob pro žijícího člověka.“

Seneca