Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

NEMOCENSKÉ A DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2022, ELDP, ZMĚNY VÝKLADOVÉ OTÁZKY, NEJČASTĚJŠÍ CHYBOVOST ZAMĚSTNAVATELŮ Z POHLEDU PLNĚNÍ POVINNOSTÍ

IDENTIFIKAČNÍ KÓD: 10622

FORMA:                        ON-LINE

 

URČENO: 
Mzdovým účetním, finančním účetním, ekonomům a ostatním odborníkům všech typů zaměstnavatelských subjektů, kteří se zabývají mzdovou problematikou a chtějí v této oblasti získat nové informace v souvislosti s legislativními změnami

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Cílem vzdělávacího programu je upozornit na očekávané i již schválené změny v roce 2022 z oblasti  nemocenského pojištění, důchodového pojištění, pojistného na sociální zabezpečení, a to zejména s důrazem na problematické oblasti plnění povinností zaměstnavatelů s častou chybovostí. Účastníci budou upozorněni rovněž na novinky a změny novinky z oblasti agendy ELDP. Dotazy zaslané předem spolu s přihláškou budou zodpovězeny přednostně.

 

O B S A H O V Á   N Á P L Ň:

Výkladové otázky a stanoviska z pohledu plnění povinností zaměstnavatelů  v oblasti sociálního zabezpečení
- náhrada mzdy vyplácená zaměstnavatelem v prvních 14 KD trvání karantény či dočasné pracovní neschopnosti
- e-neschopenka, e-karanténa, karanténní příspěvek
Změny právní úpravy v oblasti dávek nemocenského pojištění
- otcovská dovolená
- ošetřovné, krizové ošetřovné, dlouhodobé ošetřovné - nárok, okruh oprávněných oso
- přechodná ustanovení, změny tiskopisů
Změny výpočtových parametrů
- průměrná mzda s dopadem do pojistného na sociální zabezpečení, maximální vyměřovací základ
Změny v pojistném OSVČ
- dobrovolné důchodové pojištění a další
Nová povinnost zaměstnavatelů při odhlašování zaměstnanců s předáváním údajů o zaměstnanci úřadu práce od 1.4.2022!!
Změna v počítání úroků z prodlení namísto penále od 1.1.2022!!
Novinky z oblasti agendy ELDP
- dokládání dob důchodového pojištění a náhradních dob pojištění (IDA - informativní důchodová aplikace)
- plnění povinností zaměstnavatelů v důchodovém pojištění

Diskuze, odpovědi na dotazy

 

UPOZORNĚNÍ:

V případě zájmu současně o seminář
      „Nemocenské a důchodové pojištění v roce 2022, chybovost zaměstnavatelů",
     „Roční zúčtování mezd za rok 2021 a zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2021-2022“
     „Zdravotním pojištění v roce 2022, změny, dopady covidu..“
čiiní cena cyklu těchto tří seminářů 3.000 Kč.

LEKTOR:

Ing. Kateřina Běhunčíková,  odborník na danou problematiku, ČSSZ  

TERMÍN

pátek 21. ledna 2022

ČAS:

9:00 - 13:30 h (bloky po 90 minutách s 30 minutovými přestávkami mezi bloky)
                        8:30 - 9:00 h...doba pro ověření a navázání spojení      

CENA:  

1190,- Kč,- Kč, nejsme plátci DPH, platba POUZE bezhotovostní, a to nejpozději 3 dny před konáním akce viz. Smluvní podmínky!!
v případě neuhrazení platby nebude účastníkovi zaslán odkaz k připojení na webinář!!     

NUTNÉ TECHNICKÉ VYBAVENÍ ÚČASTNÍKA:

kvalitní připojení k internetu, možnost přenosu zvuku (sluchátka nebo reproduktory, mikrofon)

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

pondělí 17. ledna 2022 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

 

Nejpozději den před konáním webináře obdrží přihlášení zájemci (na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce) odkaz pro daný přenos a veškeré potřebné informace včetně návodu pro přihlášení.
V případě potřeby je možné s organizátory navázat individuální zkušební přenos pro ověření kvality a technických požadavků.

 

Obsazenost:Volná místa

„Kdo se vzdělává jen tělesně, stává se příliš hrubým; kdo se omezuje na muzické vzdělání, stává se změkčilejším, než je mu prospěšno.“

Platón