Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

NADANÉ DÍTĚ V PŘEDŠKOLNÍM A MLADŠÍM ŠKOLNÍM VĚKU

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:  14321

AKREDITOVÁNO MŠMT :  č. j. MSMT-21585/2020-3-505

FORMA: on - line

 

URČENO:
Učitelům MŠ, učitelům 1. stupně ZŠ, školním psychologům, výchovným poradcům a dalším zájemcům 

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Vzdělávacím cílem semináře je účastníkům objasnit co je nadání a vysoká inteligence. Kdo je nadané dítě v předškolním a mladším školním věku, jak je můžeme identifikovat ve školním prostředí, jak podporovat jeho všestranný rozvoj. Představit, jaké mají nadané děti v předškolním a mladším školním věku potřeby, jak je možné s nimi ve školním prostředí efektivně pracovat, jaká je role školy a pedagoga při poskytování adekvátní podpory nadaným dětem. Součástí jsou ukázky učebních materiálů, praktické využití různých vhodných her pro rozvoj nadaných dětí.

 

O B S A H O V Á   N Á P L Ň :

Péče o nadané děti ve škole - systémová podpora a procesy
            - právní úprava vzdělávání žáků se SVP a žáků nadaných a mimořádně nadaných
            - plán pedagogické podpory a individuální vzdělávací plán
Osobnostní potřeby mimořádně nadaných dětí
            - specifické projevy osobnosti dítěte v souladu s vlastními typovými preferencemi
            - charakteristiky nadaných dětí
Psychologický vývoj nadaného dítěte od narození do věku 10 let a diagnostika
            - pedagogická diagnostika nadaného dítěte a spolupráce s odborným pracovištěm
            - identifikace nadaných dětí a první stupeň podpůrných opatření v MŠ a 1. stupni ZŠ
            - identifikace nadaných dětí s potřebou druhého až pátého stupně podpůrných opatření
Vzdělávací a osobnostní potřeby mimořádně nadaných dětí, adekvátní výchova
            - morální citlivost
            - rizikové faktory v osobnostním vývoji, prevence, řešení potíží
            - základní principy práce s nadanými dětmi
Metody práce ve výuce v MŠ a na 1. stupni ZŠ, ukázky učebních materiálů
             - ukázka gradace činnosti od nejjednoduššího po nejsložitější
             - rychlé vychytávky v oblasti her, které nevyžadují žádné finanční náklady
             - využití deskových her pro rozvoj nadaných dětí
Role školy a pedagogického pracovníka, adekvátní podpora žáka, spolupráce s rodinou
Diskuze, sdílení zkušeností

 

Tento vzdělávací program je vhodný pro tzv.: 
- „Šablony II“, aktivita 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - e) inkluze v rozsahu 8 hodin
- „Šablony II“, aktivita 2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - e) inkluze v rozsahu 8 hodin
- „Šablony II“, aktivita 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - d) osobnostně sociální rozvoj v rozsahu 8 hodin
- „Šablony II“, aktivita 2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - d) osobnostně sociální rozvoj v rozsahu 8 hodin

 

LEKTOR:

Mgr. Monika Stehlíková, MBA - mediálně známá specialistka na problematiku nadaných dětí i dospělých, terapeutka,
                                                  autorka odborné literatury na dané téma

TERMÍN

I. část:   středa   19. května 2021

II. část:  čtvrtek 20. května 2021

ČAS:

v obou dnech vždy:
13:00 - 16:30 h (90 min. bloky, s přestávkami mezi bloky)
                           12:30 - 13:00 hod. .... doba pro ověření a navázání spojení

NUTNÉ TECHNICKÉ VYBAVENÍ ÚČASTNÍKA  kvalitní připojení k internetu, možnost přenosu zvuku (sluchátka nebo reproduktory, mikrofon)
CENA:  

1590,- Kč (včetně doprovodného materiálu, který bude zaslán po realizaci akce) nejsme plátci DPH platba POUZE bezhotovostní, a to nejpozději 3 dny před konáním akce viz. Smluvní podmínky, V případě neuhrazení platby nebude účastníkovi zaslán odkaz k připojení na webinář!!   

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

čtvrtek 13. května 2021 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

  Minimálně den před konáním webináře obdrží přihlášení zájemci (na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce) odkaz pro daný přenos a veškeré potřebné informace včetně návodu pro přihlášení. V případě potřeby je možné s organizátory navázat individuální zkušební přenos pro ověření kvality a technických požadavků.

Obsazenost:Volná místa

„Láska je učitelka, ale je třeba, abychom ji uměli získat, neboť lidi těžko lze podmanit, těžko získat, draze se vykupuje lidské srdce, dlouho úmornou prací a po dlouhém čase, neboť nestačí milovat na náhodný okamžik, ale na celou dobu.“

Fjodor Michajlovič Dostojevskij