Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

NADANÉ DÍTĚ V PŘEDŠKOLNÍM A MLADŠÍM ŠKOLNÍM VĚKU

IDENTIFIKAČNÍ KÓD: 15220

AKREDITOVÁNO MŠMT:  č. j. MSMT - 21585/2020-3-505

 URČENO:
 
Učitelům MŠ, učitelům 1. stupně ZŠ, školním psychologům, výchovným poradcům a dalším zájemcům

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Vzdělávacím cílem semináře je účastníkům objasnit co je nadání a vysoká inteligence. Kdo je nadané dítě v předškolním a mladším školním věku, jak je můžeme identifikovat ve školním prostředí, jak podporovat jeho všestranný rozvoj. Představit, jaké mají nadané děti v předškolním a mladším školním věku potřeby, jak je možné s nimi ve školním prostředí efektivně pracovat, jaká je role školy a pedagoga při poskytování adekvátní podpory nadaným dětem. Součástí jsou ukázky učebních materiálů, praktické využití různých vhodných her pro rozvoj nadaných dětí.

 

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

Péče o nadané děti ve škole - systémová podpora a procesy
-
právní úprava vzdělávání žáků se SVP a žáků nadaných a mimořádně nadaných
- plán pedagogické podpory a individuální vzdělávací plán

Osobnostní potřeby mimořádně nadaných dětí
- specifické projevy osobnosti dítěte v souladu s vlastními typovými preferencemi
- charakteristiky nadaných dětí

Psychologický vývoj nadaného dítěte od narození do věku 10 let a diagnostika
- pedagogická diagnostika nadaného dítěte a spolupráce s odborným pracovištěm
- identifikace nadaných dětí a první stupeň podpůrných opatření v MŠ a 1. stupni ZŠ
- identifikace nadaných dětí s potřebou druhého až pátého stupně podpůrných opatření

Vzdělávací a osobnostní potřeby mimořádně nadaných dětí, adekvátní výchova
- morální citlivost
- rizikové faktory v osobnostním vývoji, prevence, řešení potíží
- základní principy práce s nadanými dětmi

Metody práce ve výuce v MŠ a na 1. stupni ZŠ, ukázky učebních materiálů
- ukázka gradace činnosti od nejjednoduššího po nejsložitější
- rychlé vychytávky v oblasti her, které nevyžadují žádné finanční náklady
- využití deskových her pro rozvoj nadaných dětí

Role školy a pedagogického pracovníka, adekvátní podpora žáka, spolupráce s rodinou

Diskuze, sdílení zkušeností

 

Tento vzdělávací program je vhodný pro tzv. „Šablony II“, aktivita 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - e) inkluze v rozsahu 8 hodin.

 Tento vzdělávací program je vhodný pro tzv. „Šablony II“, aktivita 2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - e) inkluze v rozsahu 8 hodin.

LEKTOR:

Mgr. Monika Stehlíková, MBA - známá specialistka na nadané děti i dospělé, terapeutka, autorka odborné literatury na dané téma

TERMÍN

I. část čtvtek 19. listopadu 2020

II. část pátek 20. listopadu 2020

ČAS:

I. část 12.30 - 16:00 h (vymezená doba pro ověření a navázání spojení 11:30 - 12:00 h)

II. část  9:00 - 12:30 h (vymezená doba pro ověření a navázání spojení 8:00 - 8:30 h)

V každé části se jedná o dva bloky po 90 minutách s přestávkou 30 minut.

 NUTNÉ TECHNICKÉ VYBAVENÍ ÚČASTNÍKA  kvalitní připojení k internetu, možnost přenosu zvuku (sluchátka nebo reproduktory, mikrofon)
CENA:  

1500,- Kč, nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

pátek 13. listopadu 2020 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

  Minimálně den před konáním webináře obdrží přihlášení zájemci (na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce) odkaz pro daný přenos a veškeré potřebné informace včetně návodu pro přihlášení. V případě potřeby je možné s organizátory navázat individuální zkušební přenos pro ověření kvality a technických požadavků.

 

Obsazenost:Volná místa

„Vzdělání je ta nejsilnější zbraň, kterou lze změnit svět.“

Nelson Mandela