Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

VNITŘNÍ PŘEDPISY ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ se zaměřením na MŠ

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:   15018

AKREDITACE MŠMT:   č.j. MSMT- 29025/2017-1-1092


URČENO:
Ředitelkám MŠ.

VZDÉLÁVACÍ CÍL:
Cílem semináře je usnadnit vedoucím pracovníkům mateřských škol řízení mateřských škol. A to v rovině řízení vzdělávacího procesu, pracovněprávních vztahů v kontextu aktuální právní úpravy v návaznosti na vnitřní předpisy a předepsanou dokumentaci v MŠ. Zvláštní pozornost bude věnována zpacování osobních údajů a související dokumentace s ohledem na GDPR.

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:
a) Zajištění předškolního vzdělávání z úhlu pohledu zaměstnavatele
- změny v oblasti pracovnělékařských služeb
- zajištění práv a povinností pedagogických pracovníků stanovených školským zákonem
- základní momenty zpracování osobních údajů zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání (GDPR)
b) Organizace předškolního vzdělávání s ohledem na zpracování osobních údajů (GDPR)
- základní dokumentace
- souvislosti jednotlivých činností a dokumentace mateřské školy
c) Řízení procesu poskytování předškolního vzdělávání a školního stravování
- změny RVP PV
- poskytování podpůrných opatření
- plnění povinností předškolního vzdělávání a omlouvání nepřítomnosti dítěte
- změny v poskytování školního stravovvání, dietní stravování, úplata
- děti plnící povinnost předškolního vzdělávání a děti "neplatiči"
d) Kritická místa místa správního řízení v praxi mateřských škol
- zápis a přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, právo přednostního přijetí dítěte
- ukončení individuálního vzdělávávní dítěte
e) Příklady dokumentace školy, dotazy
f) Diskuse, výměna zkušeností

 

LEKTOR: Mgr. PhDr. Mgr. Monika Puškinová - lektor školského managementu, odborník na problematiku školské a pracovněprávní legislativy
TERMÍN a ČAS: středa  30. května 2018, 9:00 - 14:00 hod (prezence 8:30-9:00 hod)
MÍSTO:  Vsetín, Střední průmyslová škola strojnická, Pod Strání 1776
CENA:   1.000,- Kč (vč. doprovodných materiálů a drobného občerstvení)
nejsme plátci DPH
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: čtvrtek 24. května 2018 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

 

Obsazenost:Volná místa

„Kdo se vzdělává jen tělesně, stává se příliš hrubým; kdo se omezuje na muzické vzdělání, stává se změkčilejším, než je mu prospěšno.“

Platón