Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

METODY PSANÍ LEVÁKŮ A NOVÉ TRENDY V PSANÍ RUKOU U ŠKOLÁKŮ

IDENTIFIKAČNÍ KÓD: 13421

AKREDITOVÁNO MŠMT:  akreditováno MŠMT č.j. MSMT-40343/2020-4-933

FORMA: on-line

URČENO:
Učitelům 1. stupně ZŠ, učitelům MŠ, učitelům přípravných tříd, speciálním pedagogům, pracovníkům PPP. 

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Vzdělávacím cílem je rozšířit znalosti a dovednosti učitelů, kteří stojí u položení základů psaní, v oblasti nácviku a hodnocení psaní leváků, pochopení podstaty grafomotorických dispozic, možností a potřeb leváků, ale i pochopení příčin a projevů nových trendů v psaní rukou nejen leváků, ale i praváků.

 

O B S A H O V Á   N Á P L Ň :

 • Proč mají leváci psát levou rukou?
 • Právní a metodické zázemí pro učitele vztahující se k levákům.
 • Kdy a jak byla vytvořena metoda psaní pro leváky (metoda dolního psaní); česká pedagogika a psaní leváků odvozených ze zkušeností a zvyklostí psaní praváků.
 • Proč leváci nepíšou tak, jak předepisují pedagogické učebnice?
 • Nevýhody dolního psaní a intuitivní hledání vstřícnější metody psaní samotnými leváky.
 • Metoda horního psaní leváků a jejího oprávnění na základě rozboru tahu a tlaku v písmu.
 • Výhody horního psaní ve srovnání s psaním dolním.
 • Psací pomůcky pro leváky a jejich použití při dolním a horním způsobu psaní.
 • Jsou potřeba zvláštní postupy nácviku písma u leváků, sešity a písma pro leváky?
 • Nové psací prostředky a jejich vliv na změnu našich zvyklostí při psaní.
 • Nové úchopy psacích prostředků a jejich vliv na kvalitu písma.
 • Vývoj školního písma ve 20. a 21. století, výhody a nevýhody tradičního spojitého školního písma a písem nespojitých (Comenia Script a další) nejen pro leváky.
 • Proč děti i dospělí, praváci i leváci, samovolně přecházejí od spojitého písma k písmu nespojitému a proč řada využívaných metodických postupů při nácviku psaní v běžné školní praxi i speciálním poradenství selhává?
 • Grafomotorická cvičení pro účastníky semináře s posouzením vlivu psacích prostředků na kvalitu úchopů a písma.
 • Diskuse, sdílení zkušeností
LEKTOR:

Mgr. Ivo Vodička - speciální pedagog, dlouhodobě se zabývající danou problematikou, autor odborných  článků o leváctví, autor knih
                              „Nenechte leváky drápat“ a „Pracujemes levákem v předškolním věku“

TERMÍN

čtvrtek 15. dubna 2021

ČAS:

13:30 - 17:00 hod (90 min. bloky s přestávkou mezi bloky), 13:00 - 13:30 hod.....doba pro ověření a navázání spojení spojení               

CENA:  

800,- Kč, (včetně doprovodného materiálu), nejsme plátci DPH,  platba POUZE bezhotovostní, a to nejpozději 3 dny před konáním akce viz. Smluvní podmínky!! - v případě neuhrazení platby nebude účastníkovi zaslán odkaz k připojení na webinář!!           

NUTNÉ TECHNICKÉ VYBAVENÍ ÚČASTNÍKA:

kvalitní připojení k internetu, možnost přenosu zvuku (sluchátka nebo reproduktory, mikrofon)

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

pátek 9. dubna 2021 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

 

Nejpozději den před konáním webináře obdrží přihlášení zájemci (na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce) odkaz pro daný přenos a veškeré potřebné informace včetně návodu pro přihlášení.
V případě potřeby je možné s organizátory navázat individuální zkušební přenos pro ověření kvality a technických požadavků.

Obsazenost:Volná místa

„Vzdělání je ta nejsilnější zbraň, kterou lze změnit svět.“

Nelson Mandela