Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

METODY PRÁCE S DÍTĚTEM S DIAGNOZOU ADHD

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:    12123

AKREDITOVÁNO MŠMT: MSMT-6885/2022-2-267

FORMA:                           PREZENČNÍ

 

LEKTOR:

Mgr. Marie Komárová - speciální pedagog, odborník na danou problematiku                                             

TERMÍN

čtvrtek 23. března 2023

ČAS:

9:00 - 15:30 hod (s krátkou přestávkou na oběd)
             08:30 - 09:00 hod........prezence

MÍSTO: 

Vsetín, Střední průmyslová škola strojnická, Pod Strání 1776

CENA:  

1420,- Kč  (včetně drobného občerstvení, oběd není součástí ceny semináře) , nejsme plátci DPH.
                  V případě bezhotovostní platby nutná úhrada nejpozději 3 dny před konáním akce - viz. Smluvní podmínky.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

pátek 17. března 2023 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky na č. 737621154)

        

URČENO
Učitelům MŠ, učitelům 1. a 2. stupně ZŠ, speciálním pedagogům, vychovatelům, asistentům pedagoga

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Cílem vzdělávacího programu je ujasnit si rozdíl mezi temperamentním dítětem a dítětem s diagnózou, nastavení plánu i cílů intervence. Osvojit si metody práce zmírňující projevy diagnózy. 

O B S A H O V Á   N Á P L Ň :

Rozdílné pohledy na diagnózu ADHD v čase i oborech
- LMD, ADHD, ADD
- zdravotnictví (neurolog, psychiatr), školství
Rozdílné přístupy při práci s dětmi podle příčin obtíží
- ADHD jako samostatná diagnóza, ADHD jako jedna z více stanovených diagnóz
- neklidné, nesoustředěné, impulzivní dítě bez diagnózy
Metody zvyšování schopnosti koncentrovat pozornost, relaxační techniky
Agresivita a ADHD
Nastavení pravidel, hranic, žádoucího chování
- ocenění pozitivních vzorců chování
- důsledky překročení hranic

Diskuze, sdílení zkušeností

Obsazenost:Volná místa

„Pamatuj si, že dokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě mír.“

Jan Masaryk