Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

METODY AKTIVNÍHO UČENÍ (VYUŽITÍ K VÝUCE MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI)

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:   12719

AKREDITACE MŠMT:   č.j. MSMT- 25417/2016-1-678

URČENO:  
Učitelům 1. stupně ZŠ a ZŠ speciálních, asistentům pedagoga a dalším zájemcům o tuto problematiku.

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Cílem semináře je poukázat na propojenost matematických dovedností s běžným životem člověka, jako nedílnou součástí naplňování osobních potřeb. Účastníci budou seznámeni s problematikou číselných představ, základními matematickými operacemi, výstavbou čísel v desítkové soustavě a úvodem do zlomků a desetinných čísel. Seznámí se rovněž se základními matematickými pojmy a možným didaktickým vedením při výuce matematiky na 1. stupni ZŠ. Získají návody na využití her a řadu dalších metodických doporučení vycházejících z praxe lektorky. 

 

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

 • Vymezení pojmů kvantity a hodnoty.
 • Matematické uvažování a objevování, tvorba modelových situací, porozumění ústním a písemným matematickým sdělením, orientace v ploše i prostoru, práce s daty.
 • Zrakové vnímání, nácvik zrakového rozlišování - velikost tvarů, analýza, syntéza, zraková paměť.
 • Posloupnost čísel do 20 - tvorba čísla, posloupnost, početní operace.
 • Rozvoj prostorové představivosti, orientace v prostoru.
 • Tvorba slovních úloh.
 • Řády v desítkové soustavě, početní operace do 100 - využití a práce s pomůckami.
 • Tvorba čísla v desítkové soustavě - práce s pomůckami, využití her.
 • Geometrické tvary a tělesa - členění do skupin, shoda, podoba, pojmenování.
 • Zlomky - vyvození, pojmenování, zápis, práce s pomůckami.
 • Desetinná čísla - vyvození, výstavba čísla, zápis, práce s pomůckami.
 • Odhad, úsudek, logika - didaktické hry.
 • Shrnutí semináře, řízená diskuse a sdílení zkušeností.
LEKTOR:

Mgr. Štěpánka Maryšková - zkušená lektorka, učitelka 1. stupně ZŠ

TERMÍN:

ČAS:

úterý 2. dubna 2019

9.30 - 16:00 h (s přestávkou na oběd, prezence 9:00 - 9:30 h)

MÍSTO: 

Vsetín, Střední průmyslová škola strojnická, Pod Strání 1776

CENA:  

880,- Kč (včetně drobného občerstvení), nejsme plátci DPH

               oběd NENÍ v ceně semináře

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: středa 27. března 2019 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

 

Vzdělávací program lze hradit v rámci Výzvy MŠMT Šablony II, Aktivita 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ (b/ matematická gramotnost)

 

 

 

Obsazenost:Volná místa

„Vzdělání je ta nejsilnější zbraň, kterou lze změnit svět.“

Nelson Mandela