Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

METODIKA STRUKTUROVANÉHO UČENÍ DĚTÍ S PAS V BĚŽNÉ MŠ

IDENTIFIKAČNÍ KÓD: 15521

AKREDITOVÁNO MŠMT:  MSMT-14487/2021-2

FORMA: PREZENČNÍ

                                                  

URČENO:
Učitelům MŠ, asistentům pedagoga, a dalším zájemcům o tuto problematiku.

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Cílem akce je nabídnout přehledný sumář informací souvisejících s procesem inkluzivního vzdělávání dětí s PAS (poruchami autistického spektra). Ukázat možnosti, jak pracovat s takovým dítětem v běžné třídě MŠ. Obsah je zacílen na praktickou oblast využívání podpůrných opatření, jako jsou organizační úpravy, metody a formy práce, pomůcky a další související opatření. Na semináři budou prezentovány také intervenční techniky a praktické postupy, které lze využívat ve výchovně vzdělávacím procesu u dítěte s PAS. Podrobně bude vysvětlen princip strukturovaného učení zaměřující se na individualizaci, strukturalizaci, vizualizaci a motivaci. Nedílnou součástí je prostor pro dotazy, možnosti řešení modelových i konkrétních situací z praxe účastníků, video ukázky, ukázky pracovních listů apod.

 

O B S A H O V Á   N Á P L Ň :

Organizace výuky
             - prezentace využití vizualizovaného denního režim pro zajištění předvídatelnosti
             - příprava strukturovaného pracovního místa, předměty symbolizujících jednotlivé činnosti během dne
             - využití procesuálních schémat při nácviku oblékání, hygieny, atd.

Pomůcky
             - pomůcky, které zprostředkovávají a napodobují realitu, napomáhají k větší názornosti, usnadňují výuku
             - speciální didaktické pomůcky pro tvorbu strukturovaných úloh, sebeobsluhy, šablony, atd.
             - ukázky vhodných názorných manipulačních pomůcek (skládačky, puzzle, čísla, materiál na třídění dle barev, tvarů a velikostí)

Intervence
             - zjištění deficitních oblastí a možnosti rozvoje u dětí s PAS a AS (např. rozvoj jazykových kompetencí a další)
             - komunikace (augmentativní formy komunikace, rozvíjení funkčního používání řeči s vizuální podporou)
             - adaptability (využívání vizualizovaných podnětů k zajištění vyšší míry adaptability)
             - intervence zaměřená na interakci s vrstevníky (rozvoj jednoduché kooperace s vrstevníky např. formou strukturované hry)
             - možnosti upevňování používání postupů při dovednostech sebeobsluhy (tj. využívání procesuálních schémat).

Úprava prostředí
             - pomoc při úpravách prostředí MŠ v souladu s metodikou strukturovaného učení (např. úprava společného prostředí, herny, samostatné strukturované pracovní místo  a                       dalších prostor např. šatny),

Práce s třídním kolektivem
            - metodická pomoc při vytváření pozitivního klimatu ve třídě, hledání pozitivních momentů v chování dítěte a jejich prezentace vrstevníkům v adekvátní srozumitelné formě
              pro daný věk.

Případové studie a jejich řešení - praktické nácviky a možnosti řešení konkrétních situací z praxe

Kazuistiky

Diskuze, sdílení zkušeností

 

Tento vzdělávací program je vhodný pro tzv. „Šablony II“, aktivita 2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - e) inkluze v rozsahu 8 hodin.
Tento vzdělávací program je vhodný pro tzv. „Šablony II“, aktivita 2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - d) osobnostně sociální rozvoj v rozsahu 8 hodin.

 

LEKTOR:

Mgr. Petra Slováková - speciální pedagog, krajská koordinátorka pro děti s PAS, Speciální pedagogické centrum Zlín

TERMÍN:
ČAS:

úterý 5. října 2021
8:30 – 15:00 h (s přestávkou na oběd), 8 hodin výuky, prezence 8:00 - 8:30 hod
MÍSTO: 

Zlín, budova MSI (Moravská stavební a inženýrská společnost), náměstí T. G. Masaryka 1281 (4. budova nad Kongresovým centrem),
        cca 15 min pěší chůze z nádraží ČSAD/ČSD

CENA:  

1370,- Kč (včetně doprovodného materiálu a drobného občerstvení), oběd není v ceně,
                 v případě bezhotovostní platby nejpozději 3 dny před konáním akce - viz. Smluvní podmínky)
                 nejsme plátci DPH 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

středa 29. září 2021 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

 

Obsazenost:Volná místa

„Vzdělání není pouhým nashromážděním jednotlivých vědomostí, jako není těstem mouka, voda, sůl, kvasnice atd. dohromady naházené.“

Tomáš Garrigue Masaryk