Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

METODICKÝ PRŮVODCE 1. TŘÍDOU

IDENTIFIKAČNÍ KÓD: 13620

AKREDITOVÁNO MŠMT:  č.j. MSMT- 16117/2019-2-544 

 

URČENO: 
Vyučujícím 1. stupně ZŠ a speciálních škol.

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Cílem semináře je provést účastníky časově, tematicky, ale hlavně metodicky každým měsícem výuky v první třídě od září do června. Účastníci se seznámí s časově-tematickým plánem výuky čtení, psaní a prvouky. Prohloubí si znalosti o způsobech hodnocení žákovských výkonů, vyzkouší práci s učebními materiály včetně praktických videoukázek.

 

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

Září - říjen
specifika 1. třídy - na co se připravit, nejčastější otázky, příprava žáků na čtení - předčtenářské období a aktivity k rozvoji 
jednotlivých percepcí, grafomotorika - praktické ukázky grafomotorického kurzu, který je součástí prezentovaných učebních materiálů 

Listopad - prosinec
čtení a psaní velkých písmen - osvědčené postupy a aktivity při postupném probírání písmen,slabik, slov, ukázky, jak postupovat při výuce psaní hůlkovým písmem

Leden - únor písmo
čtení - přechod na   malá písmena: jaké aktivity a texty jsou vhodné pro toto období; psací písmo - prezentace metodických postupů při psaní a ukázky jednotlivých etap přímo v písankách

Březen - červen
čtení s porozuměním, budování čtenářské gramotnosti, práce s textem - ukázky vhodných textů a knih pro dané období; diagnostika a hodnocení čtení a psaní - stanovování dílčích cílů, indikátorů  kvality a kritérií hodnocení čtení a psaní - jak poznat, že je žák „v normě“                                                  

Tento vzdělávací program je vhodný pro tzv. „Šablony II“, aktivita  2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - a) čtenářská gramotnost v rozsahu 8 hodin.

 

LEKTOR:

PaedDr. Hana Mühlhauserová - zkušená certifikovaná lektorka DVPP, autorka učebnic pro 1.st. ZŠ

TERMÍN:

ČAS:

NÁHRADNÍ TERMÍN čtvrtek 18. června 2020 (přeloženo z úterý 21. dubna 2020)

8.30 - 15:00 h včetně krátké přestávky na oběd (prezence 8:00 - 8:30 h)

MÍSTO: 

Vsetín, Střední průmyslová škola strojnická, Pod Strání 1776

CENA:  

1340,- Kč (včetně drobného občerstvení, oběd není součástí ceny) nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

pátek 5. června 2020 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

 POZNÁMKA:     na semináři budou k prodeji lektorčiny publikace.

Obsazenost:Volná místa

„Každý, s kým se v životě potkám, mě v něčem předstihuje. Tak se od něho učím.“

Ralph Waldo Emerson