Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

METODICKÉ POSTUPY PEDAGOGŮ VZDĚLÁVAJÍCÍCH ŽÁKY S PAS A AS V BĚŽNÉ TŘÍDĚ ZŠ - PRAKTICKÉ ŘEŠENÍ SITUACÍ - WEBINÁŘ

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:  11721 

AKREDITOVÁNO MŠMT:  č.j. MSMT-21585/2020-3-505 

FORMA: on-line

                                                    

URČENO: 
Učitelům ZŠ, asistentům pedagoga, vychovatelům školských zařízení a dalším zájemcům o tuto problematiku. 

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Seminář přinášející praktické rady k odhalování příčin náročného chování žáků s PAS a AS v běžné ZŠ. Cílem je metodická pomoc k efektivnímu řešení krizových situací a možnosti jejich praktického řešení. Budou doporučena opatření reagující na potíže, které ovlivňují zapojení žáka s PAS do vzdělávacího procesu, vztahy mezi vrstevníky i mezi žákem s PAS a pedagogy. Součástí je na modelových situacích nabídnout možné varianty řešení, jak se připravit a reagovat na neočekávané situace, a tím dosáhnout zlepšení kvality pedagogické práce.

 

O B S A H O V Á   N Á P L Ň:

Organizace výuky
- opatření, která zajišťují organizační podporu žáka ve školním prostředí s využitím strukturalizace aktivit, činností a vizuální podpory
- úprava režimu výuky (časová, místní), úprava režimu výuky s důrazem na individuální práci
Modifikace vyučovacích metod a forem
- prezentace specifických metod a forem práce, které umožní pedagogům lépe zacílit na potřeby těchto žáků, strukturovaná výuka u výchovně      vzdělávacích aktivit a činností
Pomůcky
- pomůcky, které zprostředkovávají a napodobují realitu, napomáhají k větší názornosti, usnadňují výuku
- speciální didaktické pomůcky pro tvorbu strukturovaných úloh, sebeobsluhy, šablony, atd.
Intervence
- možnosti rozvoje deficitních oblastí u žáků s PAS a AS (např. rozvoj jazykových kompetencí a další)
- intervence nad rámec běžné výuky, rozvoj specifických dovedností a poznávacích funkcí apod.)
Úprava prostředí
- změny prostředí s dopady na chování a vzdělávání žáků s PAS a AS v běžné třídě ZŠ
Práce s třídním kolektivem
- podpora pedagogům při poskytování informací o specifických projevech žáka a ve hledání způsobů, jak mohou vrstevníci těmto spolužákům        pomoci a porozumět jim
Případové studie a jejich řešení - praktické nácviky a možnosti řešení konkrétních situací z praxe
Kazuistiky
Diskuze, sdílení zkušeností

 

ŠABLONY !!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Tento vzdělávací program je vhodný pro tzv. „Šablony II“, aktivita 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - e) inkluze       v rozsahu 8 hodin.
- Tento vzdělávací program je vhodný pro tzv. „Šablony II“, aktivita 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - d)                   osobnostně sociální rozvoj v rozsahu 8 hodin.

LEKTOR:

Mgr. Petra Slováková - speciální pedagog, krajská koordinátorka pro děti s PAS,Speciální pedagogické centrum Zlín

TERMÍN:

I.   část:    úterý 16. února 2021 (přeloženo ze 14.10.2020)
II.  část:   středa 17. února 2021

ČAS: v obou dnech vždy
         13:00 - 16:30 h (90 min. bloky, s přestávkami mezi bloky 30 min
                           - 12:00 - 12:30 h....   doba pro ověření a navázání spojení
                           - 12:30 - 13:00 h.....  doba k odstranění případných nedostatků ve spojení 

TECHNICKÉ VYBAVENÍ ÚČASTNÍKA 

 kvalitní připojení k internetu, možnost přenosu zvuku (sluchátka nebo reproduktory, mikrofon)

CENA:  

1250,- Kč (včetně doprovodného materiálu), platba POUZE bezhotovostní (viz. Smluvní podmínky),
                 nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

středa 10. února 2021 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

POZNÁMKA:

  !!!!!!!!!  všichni již přihlášení zájemci z původně plánovaného terminu prezenční formy této akce (14.10.2020) se
              musí znovu přihlásit  !!!!!!!!!!!

 

Minimálně den před konáním webináře obdrží přihlášení zájemci (na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce) odkaz pro daný přenos a veškeré potřebné informace včetně návodu pro přihlášení. V případě potřeby je možné s organizátory navázat individuální zkušební přenos pro ověření kvality a technických požadavků.

Obsazenost:Volná místa

„Vzdělání není pouhým nashromážděním jednotlivých vědomostí, jako není těstem mouka, voda, sůl, kvasnice atd. dohromady naházené.“

Tomáš Garrigue Masaryk