Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

Mám ve třídě cizince, nevím, jak je podpořit a jak je vést v učení  

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:    13122

FORMA:                           ON-LINE

 

NENÍ AKREDITOVÁNO MŠMT

 

URČENO:
Učitelům 1. a 2. stupně ZŠ, učitelům víceletých gymnázií, učitelům ZUŠ, vychovatelům ŠD, pedagogům volného času

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Clem je uvědomit si specifika učení cizinců a získat přehled a povědomí o FIE (Feuersteinova metoda). Předat zkušenosti zprostředkovaného učení (pojmy, teorie, pohled na učení a myšlení), které se dají využívat při práci s dětmi cizinců z Polska, Ukrajiny, Anglie, Vietnamu, Mongolska. Součástí programu jsou ukázky kladení otázek, pomocné věty, učení v souvislosti, učení porovnáváním a další různé možnosti na základě toho, jak se každý jedinec učí. Účastníci získají také přehled o využití různých typů hodnocení, která jsou vhodná v daný okamžik.

 

O B S A H O V Á   N Á P L Ň :
Teorie FIE (Feuersteinova metoda) - vysvětlení filozofie, principy
Zkušenosti zprostředkovaného učení - pojmy, literatura
Pohled na myšlení a řeč, pojem - nejbližší cíl, učební potenciál
Specifika učení dětí cizinců
- vhodné metody
- hodnocení
- podpora mluvení, pomocné věty, kladení otázek
Praktické ukázky práce s dětmi s odlišným mateřským jazykem
Specifika jednotlivých skupin
Fáze osvojování si řeči - praktické ukázky
Úskalí učení cizinců v rámci češtiny - na co můžeme v praxi narážet
Oboustranné obohacení a přínosy učení, práce s cizinci
Přínosy - zkušenosti z praxe
Možnosti využití materiálů, odkazů, nástrojů
Možnosti spolupráce, využití technologií

Diskuze, odpovědi na dotazy

LEKTOR:

Mgr. Petra Dočkalová - terénní učitelka, konzultantka učebního procesu, zabývající se dlouhodobě procesem učení v souvislosti s                                              nadáním, specifiky učení (autismus, Aspergerův syndrom, Downův syndrom, lidi s odlišným mateřským                                                jazykem - děti i dospělí, vychází z přístupu FIE - Feuersteinova konceptu - podpora potenciálu každého                                                  člověka            

TERMÍN

čtvrtek 2. června 2022 (přeloženo z 5. května 2022)

ČAS:

13:30 - 16:00 hod 
             13:00 - 13:30 hod.....doba pro ověření a navázání spojení          

CENA:  

900,- Kč  nejsme plátci DPH
                platba POUZE bezhotovostní, a to nejpozději 3 dny před konáním akce - viz Smluvní podmínky
                v případě neuhrazené platby nebude účastníkovi zaslán odkaz na připojení k webináři

NUTNÉ TECHNICKÉ VYBAVENÍ ÚČASTNÍKA:

kvalitní připojení k internetu, možnost přenosu zvuku (sluchátka nebo reproduktory, mikrofon)

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

pátek 27. května 2022 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

 

Nejpozději den před konáním webináře obdrží přihlášení zájemci (na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce) odkaz pro daný přenos a veškeré potřebné informace včetně návodu pro přihlášení.
V případě potřeby je možné s organizátory navázat individuální zkušební přenos pro ověření kvality a technických požadavků.

Obsazenost:Volná místa

„Kdo se vzdělává jen tělesně, stává se příliš hrubým; kdo se omezuje na muzické vzdělání, stává se změkčilejším, než je mu prospěšno.“

Platón