Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

LOGOPEDICKÉ PRVKY V HUDBĚ - ROZVÍJENÍ RYTMU PRO PODPORU LOGOPEDICKÉ PREVENCE

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:   14319

AKREDITACE MŠMT:   č.j. MSMT- 29025/2017-1-1092                               

URČENO: 
Pro učitele MŠ a ZŠ (1. a 2. ročník) k rozšíření jejich kompetencí v oblasti logopedie a hudební výchovy, a to zejména v návaznosti na systematický rozvoj celkového vnímání rytmu u dítěte předškolního věku a raného školního věku ZŠ.

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Cílem kurzu je naučit učitele připravovat vlastní aktivity a pracovní listy s důrazem na rytmus v logopedii, vyzkoušet si důležitost rytmu a jeho způsoby, jak poskytovat vhodné činnosti pro rozvoj logopedie u svých žáků (vizuální, poslechové a pohybové). Kurz zaměřený na vytváření návyku správného rytmu tj. logopedie, od hláskování, rytmizování až po vnímání rytmu v řeči. Činnosti k procvičování rytmu a rozvoji řeči u dětí poskytují přehledné a srozumitelné členění textu s následnými aktivitami k uvědomění a zapamatování si obsahu.

Účastníci prakticky využijí možnosti k promyšlení vlastních námětů, zařazení prvků rytmu již od MŠ včetně správné techniky rytmu, dechu a práce s hlasem. Neopomíjíme za pomoci tvořivé dramatiky a tipů uplatnit nabízené techniky a nástroje ve vlastní praxi s rytmem.

 

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

 • Logopedie a rytmus, jeho využití.
 • Plán logopedické prevence v MŠ a ZŠ s využitím rytmu.
 • Rytmus jako hlavní faktor pro rozvoj mluvení (ve věku 2 let, 3 let, 4 let, 5 let, 6 let, až do 11 let).
 • MŠ a ZŠ aktivity rozvoje.
 • Systém pojmového chápaní věcí a souvislostí.
 • Techniky ke zvyšování čtenářské výkonnosti.
 • Struktura textu, osnova, ověřovací otázky.
 • Paměťová cvičení.
 • Práce s rytmem v praxi.
 • Členění a struktura textu, fráze typické pro začátek a konec.
 • Využívání speciálních pomůcek na rytmus.
 • Obrázky s rytmem.
 • Rytmus a text.
 • Dramatizace textu s využitím rytmu.
 • Specifika práce se žáky se SPU s důrazem na rytmus.
 • Praktické ukázky využití rytmu při výuce různých předmětů (ČJ, AJ, Ma …apod.)
 • Diskuze, výměna zkušeností.
LEKTOR:

 Mgr. Hana Rolincová - učitelka MŠ a ZŠ
 Mgr. Šárka Muchová - speciální pedagog, logoped

TERMÍN a ČAS:

1. část - středa 22. května 2019; čas 8:45 - 14:30 h (prezence 8:15 - 8:45 h)

2. část - úterý 28. května 2019; čas 8:45 - 14:30 h

MÍSTO: 

Hranice na Moravě, Prima mateřská škola s.r.o., Teplická 221í

CENA:  

1500.- Kč (včetně drobného občerstvení) nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: pátek 17. května 2019 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

 

Obsazenost:Volná místa

„Každý, s kým se v životě potkám, mě v něčem předstihuje. Tak se od něho učím.“

Ralph Waldo Emerson